Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Eesti keeles / In English
Avaleht  >
Avaleht
PANE TÄHELE! 15. rakenduslingvistika kevadkonverents 2016. aastal toimub erakorraliselt ühepäevase eestikeelse konverentsina 18. mail 2016 Eesti Keele Instituudis

Sellele järgneb rahvusvaheline AILA-Europe rakenduslingvistika konverents

EUROPEAN CONFERENCE ON APPLIED LINGUISTICS

the 8th Junior Researchers Meeting in Applied Linguistics
RE:THINKING APPLIED LINGUISTICS: MOBILITY, DIVERSITY AND COMMUNICATION
19-21 May, 2016, Tallinn, Estonia

Korraldajad:
Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Eesti Keele Instituut, Tallinna Ülikool

► ERÜ ajakirjade koduleht  www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad

► Terminoloogiaprogrammi koduleht Terminoloogiaprogramm 2013–2017

*****************************************************************************************
Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ) on asutatud 2004. a kevadel, et ühendada üksikisikuid ja asutusi, kes tegutsevad rakenduslingvistika paljudes valdkondades ja soovivad kaasa aidata nende alade edendamisele Eestis. Ühingu ingliskeelne nimi on Estonian Association for Applied Linguistics (lühend EAAL).

2004. a oktoobris ühines ERÜ rahvusvahelise rakenduslingvistika ühinguga AILA (Association Internationale de Linguistique Appliquée, vt Estonia). AILA annab välja akadeemilist ajakirja AILA Review (kirjastus John Benjamins, 1984–). Ajakirja levitatakse kõigile AILA-ga ühinenud liikmetele, sh ERÜ-le. Eestisse on jõudnud mitmed AILA Review köited.

ERÜ kirjastab kaht eelretsenseeritavat ajakirja:

1) Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat (alates 2005). ETISe klassifikaator 1.1. (teadusartiklid, mis on kajastatud andmebaasis Scopus)

2) Lähivõrdlusi. Lähivertailuja (alates 2009). ETISe klassifikaator 1.1. (teadusartiklid, mis on kajastatud andmebaasis Scopus)
 
ERÜ aastasündmus on rakenduslingvistika kevadkonverents, mida ERÜ korraldab koostöös Eesti Keele Instituudi ja Tallinna Ülikooliga. Esimene konverents toimus 2002, kaks aastat enne ühingu moodustamist.

ERÜ osaleb riiklikus programmis 
"Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017".

Raamatukogu (vt paremal serval) sisaldab Eesti Keele Instituudi sõnaraamatute osakonna uuemaid raamatuid ning muid materjale. Raamatuid on võimalik kasutada (instituudis) kohapeal.

ERÜ liikmeks võivad astuda kõik asjast huvitatud isikud ja asutused. Sisseastumismaks on eraisikutele 6.40 eurot (100 kr), juriidilistele isikutele 64 eurot (1000 kr). Liikmemaks on 6.40 eurot (100 kr), üliõpilastele ja pensionäridele 3.20 eurot (50 kr).

ERÜ asjaajaja on Külli Kuusk, e-post ery@eki.ee, tel (+372) 6177 527

ERÜ raamatupidamist korraldab ESB Finances OÜ
  Üles
Otsi raamatukogu:   [ Terve nimekiri ]
  Pealkirja järgi
  Autori järgi  
Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
10119 Tallinn
ESTONIA
E-post: ery@eki.ee

Telefon:
(+372) 6177 527
(+372) 6177 523
MTÜ Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Registrikood:
80202692
Arvelduskonto:
221025084408 Swedbank
IBAN: EE292200221025084408
SWIFT (BIC): HABAEE2X
Copyright © 2008 Eesti Rakenduslingvistika Ühing.