Lastekeele töötuba / Workshop on Child Language

Rakenduslingvistika kevadkonverentsi raames toimub traditsiooniliselt ka lastekeele töötuba. Ootame ettekandeid kõikidel esimese keele omandamisega seotud teemadel. Lisaks lingvistidele ootame esinema nii psühholooge, logopeede, eripedagooge kui ka kõiki teisi, kes laste keelelisest arengust huvitatud on.

Töökeeled on inglise ja/või eesti keel, sõltuvalt esinejate soovidest.
***
Workshop on Child Language will be held during the Conference of Applied Linguistics. In the Workshop on Child Language we expect presentations on the all topics related to the first language acquisition. We would be happy if among speakers will not only be linguists but also speech therapists, psychologists and other people interested in the first language acquisition.

The working languages are either English or Estonian.

Kontakt / Contact

Reili Argus (Tallinna Ülikool / Tallinn University) reili.argus[at]tlu.ee

► Teeside esitamine / Submission of abstracts

Registreerimine konverentsile / Registration to the Conference (avaneb veebruaris / to be opened in February)