Teise keele töötuba / Workshop on L2

Töötoa eesmärk on koondada ühte teise keele omandamise ja võõrkeeleõppe uurijad Eestist ja väljastpoolt. Ootame tavapäraselt teoreetilise, empiirilise ja rakendusliku suunitlusega ettekandeid erinevatel sihtkeele omandamise, õppimise ja õpetamisega seotud teemadel. Lisaks keeleteadlastele kutsume osa võtma praktikuid ja uurijaid teistelt aladelt.
Töötoa töökeeled on eesti ja inglise keel.

Tähelepanu! Eesti keele aasta puhul on seekord töötoa üks osa pühendatud eesti keele kui teise keele õpetamisele. Oodatud on eestikeelsed teoreetilis-rakenduslikud ja rakenduslikud ettekanded, mis käsitlevad eesti keele kui teise keele õppemeetodeid, õppematerjale, õpetajakoolitust jmt.
Kontakt: Mare Kitsnik (Tartu ülikool), mare.kitsnik[at]ut.ee

***
The aim of the workshop is to bring together researchers of second language acquisition and foreign language learning from Estonia and outside. We expect presentations on different topics of second language acquisition and foreign language learning and teaching. New theoretical and experimental approaches as well as applied linguistics approaches are welcome.
The working languages of the workshop are Estonian and English.

Kontakt / Contact

Annekatrin Kaivapalu (Turu ülikool / University of Turku) annekai[at]utu.fi

► Teeside esitamine / Submission of abstracts

Registreerimine konverentsile / Registration to the Conference (avaneb veebruaris / to be opened in February)