Teise keele töötuba / Workshop on L2

Tähelepanu! 2020 ERÜ kevadkonverents JÄÄB ÄRA / NB! 2020 EAAL Conference is cancelled
Konverents toimub aastal 2021 / The Conference will take place in 2021

 

Töötoa eesmärk on koondada ühte teise keele omandamise ja võõrkeeleõppe uurijad Eestist ja väljastpoolt. Ootame tavapäraselt teoreetilise, empiirilise ja rakendusliku suunitlusega ettekandeid erinevatel sihtkeele omandamise, õppimise ja õpetamisega seotud teemadel. Lisaks keeleteadlastele kutsume osa võtma praktikuid ja uurijaid teistelt aladelt.

Töökeeled on eesti ja inglise keel.

***
The aim of the workshop is to bring together researchers of second language acquisition and foreign language learning from Estonia and outside. We expect presentations on different topics of second language acquisition and foreign language learning and teaching. New theoretical and experimental approaches as well as applied linguistics approaches are welcome.

The working languages are Estonian and English.

Kontakt / Contact

Annekatrin Kaivapalu (Turu ülikool / University of Turku) annekai[at]utu.fi

► Teeside esitamine / Submission of abstracts

Registreerimine konverentsile / Registration to the Conference