Workshop on Sociolinguistics

Sotsiolingvistika tööpaja on muutunud heaks traditsiooniks. Esimene sotsiolingvistika päev peeti 2009. aasta kevadel Tallinna Ülikoolis, alates 2010. aastast on korraldatud tööpaja rakenduslingvistika kevadkonverentsil. Kuna on oodata osalejaid mitmest riigist, on tööpaja keel inglise keel.
Ootame ettekandeid, mis käsitlevad ükskõik millist sotsionligvistilist teemat: keel ja identiteet, varieerumine, keelekontaktid, ajalooline sotsiolingvistika, vähemuskeeled, mitmekeelsus, keelepoliitika, perekonna keelepoliitika jne.
***
Workshop on Sociolinguistics has become a nice tradition. The first Sociolinguistics Day was held in spring 2009 at Tallinn University. Since 2010 Sociolinguistics Workshop has been organized within the framework of the Conference of the Estonian Association for Applied Linguistics. As participants from several countries are expected, the language of the workshop is English.
We expect presentations on any topic within sociolinguistics: language and identity, language variation, language contacts, historical sociolinguistics, minority languages, multilingualism, language policy, family language policy etc.

Kontakt / Contact

Anna Verschik (Tallinna Ülikool / Tallinn University) anna.verschik[at]tlu.ee

► Teeside esitamine / Submission of abstracts

Registreerimine konverentsile / Registration to the Conference (avaneb veebruaris / to be opened in February)