Workshop on Sociolinguistics

Tähelepanu! 2020 ERÜ kevadkonverents JÄÄB ÄRA / NB! 2020 EAAL Conference is cancelled
Konverents toimub aastal 2021 / The Conference will take place in 2021

Sotsiolingvistika tööpaja on muutunud heaks traditsiooniks. Esimene sotsiolingvistika päev peeti 2009. aasta kevadel Tallinna Ülikoolis, alates 2010. aastast on korraldatud tööpaja rakenduslingvistika kevadkonverentsil. Ootame ettekandeid, mis käsitlevad ükskõik millist sotsioligvistilist teemat: keel ja identiteet, varieerumine, keelekontaktid, ajalooline sotsiolingvistika, vähemuskeeled, mitmekeelsus, keelepoliitika, perekonna keelepoliitika jne.

Kuna on oodata osalejaid mitmest riigist, on tööpaja keel inglise keel.
***
Workshop on Sociolinguistics has become a nice tradition. The first Sociolinguistics Day was held in spring 2009 at Tallinn University. Since 2010 Sociolinguistics Workshop has been organized within the framework of the Conference of the Estonian Association for Applied Linguistics. We expect presentations on any topic within sociolinguistics: language and identity, language variation, language contacts, historical sociolinguistics, minority languages, multilingualism, language policy, family language policy etc.

As participants from several countries are expected, the language of the workshop is English.

Kontakt / Contact

Anna Verschik (Tallinna Ülikool / Tallinn University) anna.verschik[at]tlu.ee

► Teeside esitamine / Submission of abstracts

Registreerimine konverentsile / Registration to the Conference