Terminoloogia

Terminoloogiaprogrammi koduleht (2013–2017, pikendatud kuni 2019)

Eesti terminitööd rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi alusel.  Eesti terminitöö jätkab riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” tegevustega. Eesti terminitöö rakendamist kureerib HTM-i moodustatud juhtkomitee ning rakendusüksus on Eesti Rakenduslingvistika Ühing.

Kontakt: Kadri Vare, e-post kadri.vare@ut.ee

Vaata siit