Terminoloogia

Eesti terminitöö

Eesti terminitööd rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu. Alates 2019. aastast korraldab Eesti terminitööd Eesti Keele Instituut.

Kontakt: Kairi Janson, e-post tiina.soon@eki.ee või Mari Vaus, e-post mari.vaus@eki.ee

Vaata siit