Terminoloogia

Eesti terminitöö

Eesti terminitööd rahastab Haridus- ja Teadusministeerium keeleprogrammi kaudu. Tähelepanu! Alates 2019. aastast korraldab Eesti terminitööd Eesti Keele Instituut. Taotlusvooru korraldab Eesti Keele Instituudi terminoloogiaosakond. Eesti terminitöö jätkab riikliku programmi “Eestikeelse terminoloogia programm 2013–2017” tegevustega (programmi on pikendatud 2019. aastani).

Kontakt: Tiina Soon, e-post tiina.soon@eki.ee või Mari Vaus, e-post mari.vaus@eki.ee

Vaata siit