VI eesti teaduskeele konverents Tallinna Ülikoolis 7. detsembril 2018

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist. Selle arengukava järgi on otsustatud tegutseda aastani 2020.

Põhiettekande „Eesti keel kõrghariduses – lähiminevik, hetkeseis ja tuleviku terendused“ peab Tartu Ülikooli professor Birute Klaas-Lang.

Ettekandeis ja vaatmikel käsitletakse Eesti Teaduste Akadeemia rolli eesti teaduskeele edendamisel, teadusharude terminivara mitmest vaatevinklist, arvude esitamist teadustekstis, kõrgkooliõpikuid ja muid õppetekste ning üliõpilaste lõputöid. Erialadest on kõne all foneetika, keemia, meditsiin, muusikalugu, robootika, tehnika jt. Esinejaid on Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna, Tampere, Tartu ja Turu ülikoolist. Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakond kutsub töötuppa eesti oskuskeele edendamise teid ja viise kavandama.

Mitmeteaduslikule konverentsile on oodatud osalema kõrgkoolide ja teadusasutuste iga eriala õppejõud, teadurid, üliõpilased, teadustekstide eestindajad ja toimetajad ning kõik teised huvilised.

Palume registreeruda hiljemalt 4. detsembril 2018 TLÜ konverentsikeskuse registreerimisvormi kaudu. Täpsemat teavet ja ajakava leiate Teaduskeelekeskuse kodulehelt.

Korraldab TLÜ teaduskeelekeskus koostöös TLÜ konverentsikeskusega