Liitun uudiskirjaga

Viimased uudised

VI eesti teaduskeele konverents Tallinna Ülikoolis 7. detsembril 2018

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist. Selle arengukava järgi on otsustatud tegutseda aastani 2020. Põhiettekande „Eesti keel kõrghariduses – lähiminevik, hetkeseis ja tuleviku terendused“ peab Tartu Ülikooli professor […]

Tekstipäev Tallinna Ülikoolis, 30.11.2018

30. novembril algusega kell 11 toimub Tallinna Ülikoolis (auditooriumis S240) traditsiooniline tekstiuurijate konverents – tekstipäev. Ettekanded on Tallinna ja Tartu ülikooli tekstiuurijatest teadlastelt ja üliõpilastelt. Palume kõiki huvitatuid kuulama!  10.45 Kogunemine ja tervituskohv 11.10–11.15 Krista Kerge (TLÜ) avasõnad 11.15–11.45 Reet Kasik (TÜ) Sõnamoodustus ja stiil 11.45–12.15 Kersti Lepajõe ja Satu Grünthal (TÜ) Lugemine loeb. Eesti […]

VI eesti teaduskeele konverents Tallinna Ülikoolis 7.–8. detsembril 2018

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eetikeelne kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist. Selle arengukava järgi on otsustatud tegutseda aastani 2020. Mitmeteaduslikule konverentsile ootame osalema kõrgkoolide ja teadus-asutuste iga eriala õppejõude, teadureid, üliõpilasi ning teadustekstide […]

Vaata kõiki uudiseid

Eestikeelse terminoloogia programm

EKI keeleürituste kalender