Eelkäijad

Toimiv keel II, 2004. Töid rakenduslingvistika alalt. Tallinna Pedagoogikaülikooli eesti filoloogia osakonna toimetised 3. Koostanud Helle Metslang, toimetanud Maria-Maren Sepper, Jane Lepasaar. Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti Keele Instituut. Tallinn: TPÜ Kirjastus, 2004. 388 lk.

Toimiv keel I, 2003. Töid rakenduslingvistika alalt. Eesti Keele Instituudi toimetised 12. Toimetanud Margit Langemets, Heete Sahkai ja Maria-Maren Sepper. Tallinna Pedagoogikaülikool, Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, 2003. 379 lk.