Konverentsi kava / Programme

Neljapäev, 27. aprill 2023 / Thursday, 27 April 2023

9.30-10.00REGISTREERIMINE / REGISTRATION (2. korrus / 1st floor)
10.00-10.10KONVERENTSI AVAMINE / OPENING (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do)
10.10-11.10PLENAARIUM / KEYNOTE SPEECH (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do, juhatab/chair Arvi Tavast)
Digital Dictionary Database for Slovenian: unstructured, semi-structured and structured data in modern lexicography
Simon Krek (Jožef Stefani Instituut / Jožef Stefan Institute)
11.10-11.20Paus / Pause
Sektsioon 1 / Session 1 (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do, juhatab/chair Jelena Kallas)
RAKENDUSLINGVISTIKA / APPLIED LINGUISTICS
Sektsioon 2 / Session 2 (2. korruse must saal / Black Hall, 1st floor / Zoom)
MITMEKEELSUS / MULTILINGUALISM
11.20-11.45The treatment of idioms and conversational routines in Woordcombinaties
– Carole Tiberius
A constructionist approach to language attrition: The case of dative loss in Blumenau German
– Stefan Hartmann, Antje Quick, Nikolas Koch, Claudia Maria Riehl
11.45-12.10Automatic Part-of-Speech Tagging with CLAWS 7: Impact of Learner Errors
– Liina Tammekänd, Reeli Torn-Leesik
The production of narratives in Lithuanian-speaking monolingual and bilingual typically-developing children and children with a language disorder
– Ineta Dabašinskienė, Laura Kamandulytė-Merfeldienė
12.10-12.35Estonian L2 vocabulary test LexEst
– Kaidi Lõo, Agu Bleive, Katrin Leppik, Anton Malmi
Language alternation in a multilingual community: How Roma in Estonian use their rich language repertoire
– Anette Ross
12.35-13.00Eesti keele õigekirja- ja grammatikakontroll: mudelite võrdlus ja kombineerimine
– Agnes Luhtaru, Mark Fišel, Krista Liin, Kais Allkivi-Metsoja, Jaagup Kippar
Egyptian Arabic-English Code-Switching in Egyptian female vlogs
– Natalia Siereda
13.00-14.00Lõunasöök / Lunch (3. korruse valge saal / White Hall, 2nd floor)
Sektsioon 3 / Session 3 (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do, juhatab/chair Maria Tuulik)
LEKSIKOLOOGIA / LEXICOLOGY
Sektsioon 4 / Session 4 (2. korruse must saal / Black Hall, 1st floor / Zoom)
MITMEKEELSUS / MULTILINGUALISM
14.00-14.25Keelekasutaja valikud rööpsete kirjakujude puhul: ekleer või ekläär?
– Tiina Paet, Madis Jürviste
Linguistic and pragmatic choices in different sociolinguistic contexts: a corpus-based analysis of Russian spoken discourse
– Ilenia Del Popolo Marchitto
14.25-14.50Kuna külastan tihti Tartu kaubamaja, siis on juba enamvähem meelde jäänud kassatibid/kassatädid. Sooliselt markeeritud ametinimetused eesti keeles
– Elisabeth Kaukonen
Local Russian in Kalmykia and mixed Kalmyk
– Vlada Baranova
14.50-15.15Kujundlik mõtlemine 2020—2022 keelekriisis
– Ene Vainik, Geda Paulsen
Multilingual Tallinn: a pilot study on soundscape and linguistic landscape
– Kapitalina Fedorova, NataljaTšuikina
15.15-15.35Kohvipaus / Coffee break (3. korruse valge saal / White Hall, 2nd floor)
Sektsioon 5 / Session 5 (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do, juhatab/chair Liis Ermus)
KÕNETEHNOLOOGIA / SPEECH TECHNOLOGY
Sektsioon 6 / Session 6 (2. korruse must saal / Black Hall, 1st floor / Zoom)
MITMEKEELSUS / MULTILINGUALISM
15.35-16.00Spontaanses stiilis kõnesüntees
– Liisi Piits, Heete Sahkai, Liis Ermus, Indrek Hein, Meelis Mihkla, Indrek Kiissel, Kristjan Suluste, Egert Männisalu, Rene Altrov, Hille Pajupuu, Jaan Pajupuu
Building a language: applying the traceback method to a 2-year-old Estonian-English bilingual’s data
– Piret Baird
16.00-16.25Kõnetempo varieerumine eesti keeles
– Pärtel Lippus, Maarja-Liisa Pilvik, Kaidi Lõo, Anton Malmi, Liina Lindström
Narrative Macrostructure in Lithuanian Monolingual and Bilingual Typically Developing 6-Year-Olds
– Ingrida Balčiūnienė, Ineta Dabašinskienė, Laura Kamandulytė-Merfeldienė
16.25-16.50Alzheimeri tõvele viitavate märkide automaatne tuvastamine kõnest: kuidas, milleks, kellele ja kas?
– Ulla Petti
How multilingualism research can contribute to translation studies
– Anna Verschik, Maris Saagpakk
16.50-17.50PLENAARIUM / KEYNOTE SPEECH (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do, juhatab/chair Kadri Vider)
Keeletehnoloog teoretiseerib korpuse üle
Heiki-Jaan Kaalep (Tartu Ülikool / University of Tartu)
18.00-...VASTUVÕTT / CONFERENCE RECEPTION (3. korruse valge saal / White Hall, 2nd floor)

Reede, 28. aprill 2023 / Friday, 28 April 2023

9.00-10.00ERÜ aastakoosolek (ainult liikmetele) / ERÜ Annual Meeting (for members, only) (2. korruse must saal / Black Hall, 1st Floor)
9.30-10.10Tervituskohv / Welcome coffee (3. korruse valge saal / White Hall, 2nd floor)
Sektsioon 7 / Session 7 (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do, juhatab/chair Kadri Vider)
KIRJAKEEL JA KORPUSED / WRITTEN LANGUAGE AND CORPORA
Sektsioon 8 / Session 8 (2. korruse must saal / Black Hall, 1st floor / Zoom)
REGISTRID KEELES / LANGUAGE REGISTERS
10.10-10.35Eesti kirjakeele kihiline korpus 1800–1940
– Peeter Tinits
Sagedased pragmaatilised partiklid ja markerid registrite eristajana
– Tiit Hennoste, Külli Prillop, Helle Metslang, Külli Habicht, Kirsi Laanesoo, Andriela Rääbis, Carl Eric Simmul
10.35-11.00Veamärgendusega korpus grammatikakontrollija arenduseks ja testimiseks
– Kais Allkivi-Metsoja, Krista Liin, Karina Kert, Silvia Maine
Katselised meetodid dimensioonide tuvastamiseks keeleliste tunnuste abil
– Kristiina Vaik, Kairit Sirts, Kadri Muischnek
11.00-11.25Keelekasutusmustrid & kontekstid
– Pille Eslon, Jaagup Kippar
Kui maksusüsteemi muresid ära ei lahendata, tõuseb ümbrikupalkade osakaal kindlasti edasi. (Inter)subjektiivsusest ajakirjandustekstides
– Helle Metslang
11.25-11.50„Ei saa ju raske olla, kui eesti keel on emakeel.“ – Kas eestlasel on raske eesti keeles kirjutada? Mõningaid küsitluse tulemusi
– Kristel Algvere
"Küllap kirjanik märkas, et hakkan tüdinema". (Inter)subjektiivsuse markeerimine ilukirjandustekstides
– Külli Habicht, Külli Prillop
11.50-12.00Paus / Pause
12.00-13.00PLENAARIUM / KEYNOTE SPEECH (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do, juhatab/chair Jelena Kallas)
Linking Second Language Acquisition Research and Digital Language Learning
Detmar Meurers (Tübingeni ülikool / University of Tübingen)
13.00-14.00Lõunasöök / Lunch (3. korruse valge saal / White Hall, 2nd floor)
14.00-14.50POSTRISESSIOON / POSTER SESSION (2. korruse fuajee, 3. korruse valge saal / lobby, 1st floor; White Hall, 2nd floor)
2. korruse fuajee / lobby, 1st floor
Lithuanian Heritage Language: Acquisition of Grammar
– Skirmantė Gribauskienė
Spoken language resources: learning Lithuanian as a second language
– Laura Kamandulytė-Merfeldienė, Ineta Dabašinskienė
Refusals strategies in the role-play of Lithuanian children
– Viktorija Kavaliauskaite-Vilkiniene
Production of consonant clusters of 4–8-year-old Lithuanian children
– Eglė Krivickaitė-Leišienė
The role of input and output in developing second language speaking skills
– Katrin Mikk
Development of the Cross-Linguistic Lexical Tasks in Estonian
– Adele Vaks, Virve Vihman, Marika Padrik
Parlamendikorpused ja mis neist leida võib
– Kadri Vider, Neeme Kahusk, Martin Mölder

3. korruse valge saal / White Hall, 2nd floor
Development of writing skills: task types and feedback
– Sille Midt
Näita lapsele (võõr)keelt: Show the child a (foreign) language on a smart device or how smart devices enrich children's language acquisition process
– Merje Miliste, Natalja Zagura
Eesti keele kui teise keele grammatikapädevuse arendamise võimalusi ja vajadusi
– Raili Pool, Jelena Kallas
„Parempoolse vindikeeraja elukutse omandanu jääb tööta” ehk elukestva õppe diskursuse konstrueerimine Eesti meediatekstides
– Triin Rattiste, Halliki Põlda
The use of markers of stance among English L1 speaker and Estonian L1 learners of English
– Denys Savchenko
Kirjalikud tööd Tartu Ülikoolis 2009 ja 2023 - mis on muutunud ja miks?
– Ilona Tragel, Kati Käpp, Marri-Mariska Tammepõld, Eleriin Miilman, Nele Karolin Teiva

Sektsioon 9 / Session 9 (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do, juhatab/chair Kristina Koppel)
AKADEEMILINE KIRJUTAMINE / ACADEMIC WRITING
Sektsioon 10 / Session 10 (2. korruse must saal / Black Hall, 1st floor / Zoom)
REGISTRID KEELES / LANGUAGE REGISTERS
14.50-15.15Perspectives from the academic writing community on the impact of Generative AI: a discussion
– Djuddah A. J. Leijen, Helen Hint, Helena Lemendik
KirjakeelEST
– Margit Langemets, Lydia Risberg
15.15-15.40TNR 12, 1.5, rööpjoondus: akadeemiliste tekstide kirjutamise juhendite tavade murdmine
– Ilona Tragel, Helena Lemendik, Liisa-Maria Komissarov, Eleriin Miilman, Külli Habicht, Nele Novek, Nele Karolin Teiva, Betti Marie Peterson, Reena Roos
Üld- ja oskuskeele vahekorrast kriiside keerises
– Reet Hendrikson
15.40-16.00Kohvipaus / Coffee break (3. korruse valge saal / White Hall, 2nd floor)
Sektsioon 11 / Session 11 (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do, juhatab/chair Margit Langemets)
KEELEHOOLE JA VARIEERUMINE / LANGUAGE PLANNING AND LANGUAGE VARIETY
Sektsioon 12 / Session 12 (2. korruse must saal / Black Hall, 1st floor / Zoom)
REGISTRID KEELES / LANGUAGE REGISTERS
16.00-16.25Vikipeedia kasutamine isiklikel eesmärkidel ja õppetöös: õpetajate kogemused
– Maigi Vija
"Ofc its eesti keel": inglise keel teismeliste tšätivestlustes
– Virve Vihman, Kristiina Praakli, Maarja-Liisa Pilvik, Mari-Liis Korkus
16.25-16.50Võro ja seto keele kasutamine ja keelevahetus 20. sajandi jooksul
– Helen Plado, Liina Lindström, Maarja-Liisa Pilvik, Triin Todesk, Annika Kängsepp
Veendumuspartikkel ju retoorilistes küsimustes ja väidetes teadus- ja ajakirjandustekstis
– Marge Käsper
16.50-17.154. klassi õpilaste lugemis- ja kuulamisoskus
– Helin Puksand, Elika Klettenberg, Kerli Haav
Partiklid tõesti ja tõepoolest kolmes registris
– Kirsi Laanesoo
17.15-17.40Teooria ja rakendus: keelekorraldus
– Peep Nemvalts
Kes te üldse olete? Partikkel üldse suuliste argivestluste küsilausungites
– Andriela Rääbis
17.40-17.50Lõpetamine / Closing (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do)