Konverentsi kava / Programme

 

Neljapäev, 16. juuni 2022 / Thursday, 16 June 2022 

9.30-10.00Saabumine ja tervituskohv / Arrival and Welcome coffee
10.00-10.10Avasõnad / Welcome address (Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Kristina Koppel)
10.10-11.10► Keynote (Seminariruum, sli.do):
ARVI TAVAST (Institute of the Estonian Language) NEW!
Variations on the theme of structured data (slides)
Abstract (Simon Krek)
11.10-11.20Paus / Pause
1. sektsioon / section 1:
korpused ja korpusanalüüs / corpora and corpus analysis
(Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Kadri Vider)
Workshop on Multilingualism and multilingual acquisition
(Füüsikaklass, EKI zoom, if needed - juhatab/chair Reili Argus)
11.20-11.45Kristina Koppel, Jelena Kallas
Estonian National Corpus 2021 - the largest collection of Estonian language data (slides)
Antje Endesfelder Quick, Stefan Hartmann and Nikolas Koch
The grammar(s) of code-mixing: A corpus-based approach to multilingual first language acquisition (slides)
11.45-12.10Iztok Kosem
Monitor corpus of Slovene and automatic text categorization (slides)
Piret Baird
Estonian-English child code-mixing in the case of fairly even input situation (slides)
12.10-12.35Aimi Pikksaar
Empiirilised andmed semantikas: kui juhuslik peaks olema polüseemia uurimisel kasutatav korpusvalim? (slaidid)
Egle Krivickaitė-Leisienė
Methodological issues of the Non-word repetition test: recorded stimuli vs. live stimuli (slides)
12.35-13.00Lydia Risberg, Liina Lindström
Verbirektsioon, keelekorraldus ja tegelik kasutus (slaidid)
13.00-14.00Välgusõu / Lightning show (13.00)
Lõunasöök / Lunch (Teadusteater)
2. sektsioon / section 2:
korpused ja korpusanalüüs / corpora and corpus analysis
(Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Kristina Koppel)
Workshop on Multilingualism and multilingual acquisition
(Füüsikaklass, EKI zoom, if needed - juhatab/chair Anna Verschik)
14.00-14.25Martin Mõtus, Kais Allkivi-Metsoja
Vigaste ja korrektsete lausete paralleelkorpuse loomine edasi-tagasi masintõlke abil (slaidid)
Loreta Vilkienė
Negotiation of identity and Lithuanian language in the 2nd and 3rd generations of migrants from Lithuania to Kazakhstan (slides)
14.25-14.50Geda Paulsen, Maria Tuulik, Ene Vainik, Ahti Lohk
Adjektiiv või mitte? Prototüüpse adjektiivi korpusprofiil (slaidid)
Éva Katona
The commodification of identity among the 3rd generation Russian speakers of Estonia (slides)
14.50-15.15Gerth Jaanimäe
Vanade eestikeelsete tekstide normaliseerimiskatsed (slaidid)
Maria Iqbal
The Minority of Estonian Tatars: Ways and Challenges of Maintaining Tatar (slides)
15.15-15.35Kohvipaus / Coffee break
3. sektsioon / section 3:
leksikoloogia ja leksikograafia (lexicology and lexicography
(Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Jelena Kallas)
Workshop on Multilingualism and multilingual acquisition
(Füüsikaklass, EKI zoom, if needed - juhatab/chair Reili Argus)
15.35-16.00Inna Adamson, Mari Uusküla
Specific idiomatic phrases in Russian in Estonia (slides)
Kapitolina Fedorova, Vlada Baranova
Ethnolects of Russian in performative use: issues of accents, attitudes, and identities of young non-native speakers (slides)
16.00-16.25Ivan Ubaleht
Siberian Ingrian Finnish Talking Dictionary (slides)
Ana Vasiliev
Linguistic Landscape of a Modern Post-Soviet Capital- Case of Chisinau, Republic of Moldova (slides)
16.30-17.30► Keynote (Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Arvi Tavast):
KATHRIN KUNKEL-RAZUM (Dudenredaktion, Germany)
Arzt, der – männliche Person, die …
Ärztin, die – weibliche Person, die …
Women and men in current German-language meaning dictionaries
(slides)
Abstract
18.30-...EKI/ERÜ vastuvõtt / Reception (koht/venue Restoran Platz, Roseni 7)

 

Reede, 17. juuni 2022 / Friday, 17 June 2022 

9.00-10.00ERÜ aastakoosolek (ainult liikmetele) / ERÜ Annual Meeting (for members, only) (Füüsikaklass, EKI zoom)
Päevakava:
1) Ühingu tegevusaruanne
2) Revisjoniaruanne
3 Uue juhatuse valimine (e-hääletus, link koosolekul)
9.30-10.10Tervituskohv / Welcome coffee
10.10-11.10► Keynote (Seminariruum, sli.do -  juhatab/chair Annekatrin Kaivapalu):
GABRIELE PALLOTTI (University of Modena and Reggio Emilia, Italy)
Assessing morphological complexity: theoretical, methodological and educational issues (slides)
Abstract
11.10-11.20Paus / Pause
4. sektsioon / section 4:
keeleõpe / language learning
(Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Liis Ermus)
Workshop on Multilingualism and multilingual acquisition
(Füüsikaklass, EKI zoom, if needed - juhatab/chair Anna Verschik))
11.20-11.45Ülle Türk
Usefulness of various online tools for determining the CEFR level of English reading texts (slides)
Birute Klaas-Lang, Kadri Koreinik, Kerttu Rozenvalde
Vene emakeelega üliõpilaste keelelisest ja kultuurilisest kohanemisest (slaidid)
11.45-12.10Agu Bleive
Estonian static spatial relations by Chinese learners: from support to containment and beyond (slides)
Virve-Anneli Vihman, Kristiina Praakli, Maarja-Liisa Pilvik, Mari-Liis Korkus
Kvantitatiivne sissevaade inglise keele kasutusse Eesti teismeliste ja täiskasvanute suulistes vestlustes (slaidid)
12.10-12.35Margarita Vul
Prototyping Instructions Where Prosody and Pragmatics are Combined in Order to Improve EFL Advanced Learners’ Language Production (slides)
Mari-Liis Korkus, Annika Pant, Aive Mandel, Kristiina Praakli, Elisabeth Kaukonen, Liina Lindström
Pilguheit eesti juutuberite sõnavarasse: for real, mis on nende vibe? (slaidid)
12.35-13.00Einar Kraut
Drillharjutused hääldustreeningus – olemus, funktsioonid, tähtsus (slaidid)
Kristiina Praakli, Liina Lindström, Aive Mandel, Mari-Liis Korkus, Annika Pant, Elisabeth Kaukonen
„Vahepeal ma mõtlen, et miks on vaja asendada mingid sõnad inglise keelega“ – inglise keele kasutusest sisuloomes Eesti juutuuberite vaatest (slaidid)
13.00-14.00Välgusõu / Lightning show (13.00)
Lõunasöök / Lunch (Teadusteater)
5. sektsioon / section 5:
koroonaaja keel / corona language
(Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Lydia Risberg)
Workshop on Multilingualism and multilingual acquisition
(Füüsikaklass, EKI zoom, if needed - juhatab/chair Reili Argus)
14.00-14.25Ilona Tragel, Külli Habicht
Nõudlik verbivorm koroonapiirangusildil
Yvonne Bindrim
Eesti noorte keeleline oskus reflekteerida poliitilist raamistamist (slaidid)
14.25-14.50Liina Maurer
(Koroona)kriisi kaardistamine diskursustes (slaidid)
Kristel Algvere
„Magus mesilik minevik“ – Eestist Iisraeli emigreerunud juutide keeltest
14.50-15.15Marge Käsper
Mida kriisis võib ja saab? Koroonakriis ja modaalverbid meediatekstis (slaidid)
Elvira Küün
Vodograi ukraina keele ja kultuuri pühapäevakooli roll ukraina keele ja kultuurilise identiteedi edasikandumisel Ida-Virumaal (slaidid)
15.15-15.35Kohvipaus / Coffee break
6. sektsioon / section 6:
üldsektsioon / general topics
(Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Liis Ermus)
Workshop on Multilingualism and multilingual acquisition
(Füüsikaklass, EKI zoom, if needed - juhatab/chair Antje Quick)
15.35-16.00Peep Nemvalts, Eve-Liis Roosmaa, Triin Roosalu, Helena Lemendik
Mis teadust teed? Eesti teaduskeel eestikeelse doktorandi töös (slaidid)
Kimmo Granqvist
Quantitative dialectology of necessive structures in Finnish Romani (slides)
16.00-16.25JÄI ÄRA Anastassia Zabrodskaja, Jon Switters
The Importance of Accessibility in Digital Communication Higher Education Curricula
Reili Argus, Anna Verschik
Family language policy research meets code-switching research: a case study on Russian-Estonian code-switching (slides)
16.30-17.30► Keynote (Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Liis Ermus):
JANE KLAVAN (University of Tartu, Estonia)
The Making and Breaking of Classification Models in Linguistics: A Multimethod Perspective on Alternation (slaidid)
Abstract
17.30-17.40Lõpetamine / Closing