Konverentsi kava / Programme

 

Neljapäev, 16. juuni 2022 / Thursday, 16 June 2022

Osale veebis / Attend  online sli.do (Seminariruum) ja EKI zoom Meeting ID: 899 1667 4475
Passcode: 985806 (Füüsikaklass)

 

9.30-10.00Saabumine ja tervituskohv / Arrival and Welcome coffee
10.00-10.10Avasõnad / Welcome address (Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Kristina Koppel)
10.10-11.10► Keynote (Seminariruum, sli.do):
ARVI TAVAST (Institute of the Estonian Language) NEW!
Variations on the theme of structured data
Abstract (Simon Krek)
11.10-11.20Paus / Pause
1. sektsioon / section 1:
korpused ja korpusanalüüs / corpora and corpus analysis
(Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Kadri Vider)
Workshop on Multilingualism and multilingual acquisition
(Füüsikaklass, EKI zoom, if needed - juhatab/chair Reili Argus)
11.20-11.45Kristina Koppel, Jelena Kallas
Estonian National Corpus 2021 - the largest collection of Estonian language data
Antje Endesfelder Quick, Stefan Hartmann and Nikolas Koch
The grammar(s) of code-mixing: A corpus-based approach to multilingual first language acquisition
11.45-12.10Iztok Kosem
Monitor corpus of Slovene and automatic text categorization
Piret Baird
Estonian-English child code-mixing in the case of fairly even input situation
12.10-12.35Aimi Pikksaar
Empiirilised andmed semantikas: kui juhuslik peaks olema polüseemia uurimisel kasutatav korpusvalim?
Egle Krivickaitė-Leisienė
Methodological issues of the Non-word repetition test: recorded stimuli vs. live stimuli
12.35-13.00Lydia Risberg, Liina Lindström
Verbirektsioon, keelekorraldus ja tegelik kasutus
13.00-14.00Välgusõu / Lightning show (13.00)
Lõunasöök / Lunch (Teadusteater)
2. sektsioon / section 2:
korpused ja korpusanalüüs / corpora and corpus analysis
(Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Kristina Koppel)
Workshop on Multilingualism and multilingual acquisition
(Füüsikaklass, EKI zoom, if needed - juhatab/chair Anna Verschik)
14.00-14.25Martin Mõtus, Kais Allkivi-Metsoja
Vigaste ja korrektsete lausete paralleelkorpuse loomine edasi-tagasi masintõlke abil
Loreta Vilkienė
Negotiation of identity and Lithuanian language in the 2nd and 3rd generations of migrants from Lithuania to Kazakhstan
14.25-14.50Geda Paulsen, Maria Tuulik, Ene Vainik, Ahti Lohk
Adjektiiv või mitte? Prototüüpse adjektiivi korpusprofiil
Éva Katona
The commodification of identity among the 3rd generation Russian speakers of Estonia
14.50-15.15Gerth Jaanimäe
Vanade eestikeelsete tekstide normaliseerimiskatsed
Maria Iqbal
The Minority of Estonian Tatars: Ways and Challenges of Maintaining Tatar
15.15-15.35Kohvipaus / Coffee break
3. sektsioon / section 3:
leksikoloogia ja leksikograafia (lexicology and lexicography
(Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Jelena Kallas)
Workshop on Multilingualism and multilingual acquisition
(Füüsikaklass, EKI zoom, if needed - juhatab/chair Reili Argus)
15.35-16.00Inna Adamson, Mari Uusküla
Specific idiomatic phrases in Russian in Estonia
Kapitolina Fedorova, Vlada Baranova
Ethnolects of Russian in performative use: issues of accents, attitudes, and identities of young non-native speakers
16.00-16.25Ivan Ubaleht
Siberian Ingrian Finnish Talking Dictionary
Ana Vasiliev
Linguistic Landscape of a Modern Post-Soviet Capital- Case of Chisinau, Republic of Moldova
16.30-17.30► Keynote (Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Arvi Tavast):
KATHRIN KUNKEL-RAZUM (Dudenredaktion, Germany)
Arzt, der – männliche Person, die …
Ärztin, die – weibliche Person, die …
Women and men in current German-language meaning dictionaries
Abstract
18.30-...EKI/ERÜ vastuvõtt / Reception (koht/venue Restoran Platz, Roseni 7)

 

Reede, 17. juuni 2022 / Friday, 17 June 2022

Osale veebis / Attend  online sli.do (Seminariruum) ja EKI zoom Meeting ID: 899 1667 4475
Passcode: 985806 (Füüsikaklass)

 

9.00-10.00ERÜ aastakoosolek (ainult liikmetele) / ERÜ Annual Meeting (for members, only) (Füüsikaklass, EKI zoom)
Päevakava:
1) Ühingu tegevusaruanne
2) Revisjoniaruanne
3 Uue juhatuse valimine (e-hääletus, link koosolekul)
9.30-10.10Tervituskohv / Welcome coffee
10.10-11.10► Keynote (Seminariruum, sli.do -  juhatab/chair Annekatrin Kaivapalu):
GABRIELE PALLOTTI (University of Modena and Reggio Emilia, Italy)
Assessing morphological complexity: theoretical, methodological and educational issues
Abstract
11.10-11.20Paus / Pause
4. sektsioon / section 4:
keeleõpe / language learning
(Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Liis Ermus)
Workshop on Multilingualism and multilingual acquisition
(Füüsikaklass, EKI zoom, if needed - juhatab/chair Anna Verschik))
11.20-11.45Ülle Türk
Usefulness of various online tools for determining the CEFR level of English reading texts
Birute Klaas-Lang, Kadri Koreinik, Kerttu Rozenvalde
Vene emakeelega üliõpilaste keelelisest ja kultuurilisest kohanemisest
11.45-12.10Agu Bleive
Estonian static spatial relations by Chinese learners: from support to containment and beyond
Virve-Anneli Vihman, Kristiina Praakli, Maarja-Liisa Pilvik, Mari-Liis Korkus
Kvantitatiivne sissevaade inglise keele kasutusse Eesti teismeliste ja täiskasvanute suulistes vestlustes
12.10-12.35Margarita Vul
Prototyping Instructions Where Prosody and Pragmatics are Combined in Order to Improve EFL Advanced Learners’ Language Production
Mari-Liis Korkus, Annika Pant, Aive Mandel, Kristiina Praakli, Elisabeth Kaukonen, Liina Lindström
Pilguheit eesti juutuberite sõnavarasse: for real, mis on nende vibe?
12.35-13.00Einar Kraut
Drillharjutused hääldustreeningus – olemus, funktsioonid, tähtsus
Kristiina Praakli, Liina Lindström, Aive Mandel, Mari-Liis Korkus, Annika Pant, Elisabeth Kaukonen
„Vahepeal ma mõtlen, et miks on vaja asendada mingid sõnad inglise keelega“ – inglise keele kasutusest sisuloomes Eesti juutuuberite vaatest
13.00-14.00Välgusõu / Lightning show (13.00)
Lõunasöök / Lunch (Teadusteater)
5. sektsioon / section 5:
koroonaaja keel / corona language
(Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Lydia Risberg)
Workshop on Multilingualism and multilingual acquisition
(Füüsikaklass, EKI zoom, if needed - juhatab/chair Reili Argus)
14.00-14.25Ilona Tragel, Külli Habicht
Nõudlik verbivorm koroonapiirangusildil
Yvonne Bindrim
Eesti noorte keeleline oskus reflekteerida poliitilist raamistamist
14.25-14.50Liina Maurer
(Koroona)kriisi kaardistamine diskursustes
Kristel Algvere
„Magus mesilik minevik“ – Eestist Iisraeli emigreerunud juutide keeltest
14.50-15.15Marge Käsper
Mida kriisis võib ja saab? Koroonakriis ja modaalverbid meediatekstis
Elvira Küün
Vodograi ukraina keele ja kultuuri pühapäevakooli roll ukraina keele ja kultuurilise identiteedi edasikandumisel Ida-Virumaal
15.15-15.35Kohvipaus / Coffee break
6. sektsioon / section 6:
üldsektsioon / general topics
(Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Liis Ermus)
Workshop on Multilingualism and multilingual acquisition
(Füüsikaklass, EKI zoom, if needed - juhatab/chair Antje Quick)
15.35-16.00Peep Nemvalts, Eve-Liis Roosmaa, Triin Roosalu, Helena Lemendik
Mis teadust teed? Eesti teaduskeel eestikeelse doktorandi töös
Kimmo Granqvist
Quantitative dialectology of necessive structures in Finnish Romani
16.00-16.25JÄI ÄRA Anastassia Zabrodskaja, Jon Switters
The Importance of Accessibility in Digital Communication Higher Education Curricula
Reili Argus, Anna Verschik
Family language policy research meets code-switching research: a case study on Russian-Estonian code-switching
16.30-17.30► Keynote (Seminariruum, sli.do - juhatab/chair Liis Ermus):
JANE KLAVAN (University of Tartu, Estonia)
The Making and Breaking of Classification Models in Linguistics: A Multimethod Perspective on Alternation
Abstract
17.30-17.40Lõpetamine / Closing