Konverentsi kava / Programme 2024

Neljapäev, 18. aprill 2024 / Thursday, 18 April 2024

9.30-10.00REGISTREERIMINE (2. korrus) JA TERVITUSKOHV (3. korrus) / REGISTRATION (2nd floor) AND WELCOME COFFEE (3rd floor)
10.00-10.10KONVERENTSI AVAMINE / OPENING (3. korruse sinine saal / Blue Hall / Sli.do, 3rd floor / Sli.do)
10.10-11.10PLENAARIUM / KEYNOTE SPEECH (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do, juhatab/chair Jelena Kallas)
Enhancing National Corpus Infrastructure with Multidimensional Model of Register Variation
Václav Cvrček (Institute of the Czech National Corpus, Charles University)
11.10-11.20Paus / Pause
Sektsioon 1 / Session 1 (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do, juhatab/chair Kadri Vider)
KORPUSLINGVISTIKA / CORPUS LINGUISTICS
Sektsioon 2 / Session 2 (2. korruse must saal / Black Hall, 1st floor / Zoom, juhatab/chair Reili Argus)
MITMEKEELSUS / MULTILINGUALISM
11.20-11.45Eesti keele ühendkorpus 2023: uued(meta)andmed ja uued analüüsivõimalused
– Kristina Koppel, Jelena Kallas, Madis Jürviste, Helen Kaljumäe
A Dynamic Network Approach to bilingual child data
– Antje Quick, Stefan Hartmann,  Nikolas Koch, Paul Ibbotson
11.45-12.10Enamused ettekandjad jõudsid konverentsile: kvantori- ja nimisõnafraasi suhetest tänapäeva eesti keeles
– Maarja-Liisa Pilvik, Liina Lindström, Helen Plado, Carl Eric Simmul
Linguistic attitudes of Lithuanian and Chinese university students towards their mother tongue and English
– Kristina Jakaitė-Bulbukienė
12.10-12.35gi-/ki-liiteliste indefiniitpronoomenite käändevormide varieerumine suulises ja kirjalikus keeles
– Annika Kängsepp
No lekked! Machine translation gone wrong or normal bilingual speech?
– Anna Verschik
12.35-13.00Euroopa parlamentide polariseeritus: parteide kõnede kvantitatiivne võrdlus
– Mark Mets, Nikoletta Jablonczay, Risto Turunen, David Bordon, Katja Meden, Ekaterina Glazacheva, Bojan Evkoski
The Functions of Multilingual Abbreviations in Historical English, c'est discussing Latin, French, etc. in a long diachrony
– Alpo Honkapohja
13.00-14.00Lõunasöök / Lunch (3. korruse valge saal / White Hall, 2nd floor)
Sektsioon 3 / Session 3 (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do, juhatab/chair Liis Ermus)
KÕNE JA HÄÄLDUS / SPEECH AND PRONUNCIATION
Sektsioon 4 / Session 4 (2. korruse must saal / Black Hall, 1st floor / Zoom, juhatab/chair Anna Verchik)
MITMEKEELSUS / MULTILINGUALISM
14.00-14.25Kõne kvaliteedi ja väljenduslikkuse säilitamise võimalikkus mängutõlkes piiratud vahendite korral: kõnesünteesi puudujääkide väljaselgitamine võrdluses näitleja loetud kõnega
– Kristjan Suluste
Discourse of Russian-language radio broadcasts of Estonia (on the example of Radio 4)
– Inna Adamson
14.25-14.50Veebipõhise keeleõppe aktuaalsed probleemid ja tehnoloogiate, neuroteaduse saavutuste ning meetodite rakendamine Multikey Online Schooli näitel
– Natalja Kitam, Einar Kraut, Kadi-Ann Kraut
Discovering the language: The Kazakh case
– Aimar Ventsel
14.50-15.15Fonomotoorilise süsteemikujunduse alused hääldusõppes
– Einar Kraut
Multilingualism in interaction: overview of a thesis in progress
– Laura Talvineva
15.15-15.35Kohvipaus / Coffee break (3. korruse valge saal / White Hall, 2nd floor)
Sektsioon 5 / Session 5 (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do, juhatab/chair Maria Tuulik)
LEKSIKOGRAAFIA JA LEKSIKOLOOGIA / LEXICOGRAPHY AND LEXICOLOGY
Sektsioon 6 / Session 6 (2. korruse must saal / Black Hall, 1st floor / Zoom, juhatab/chair Antje Quick)
MITMEKEELSUS / MULTILINGUALISM
15.35-16.00Kuidas menetella köstert, keisert, köönardit? Johannes Aaviku vaateid ametinimetustele ja sotsiaalsetele rollidele
– Madis Jürviste, Tiina Paet
Language switching through participants’ perspective: language attitudes and language behaviour of a Ukrainian family in Finland
– Olga Gerassimenko, Maria Frick, Yan Kapranov, Anna Verschik
16.00-16.25Võõrsõnade kuju varieerumine ja normimine: sissevaade ÕS 2025 koostamisse ja toimetamisse
– Tiina Paet
New bilingualism: results of Estonian-Ukrainian narrative skills test
– Andra Kütt-Leedis, Reili Argus, Anna Verschik
16.25-16.50Keeleportaali kasutajate varieeruvad hoiakud (õige)keele suhtes
– Margit Langemets, Lydia Risberg, Tiina Paet, Kristel Algvere
Exposure across languages and Estonian competence in Estonian-Norwegian bilingual children
– Adele Vaks
16.50-17.50PLENAARIUM / KEYNOTE SPEECH (3. korruse sinine saal / Blue Hall, 2nd floor / Sli.do, juhatab/chair Margit Langemets)
Varieerumine keeles – kas märk muutumisest või hoopis püsimisest?
Liina Lindström (Tartu Ülikool / University of Tartu)
18.00-...VASTUVÕTT / CONFERENCE RECEPTION (3. korruse valge saal / White Hall, 2nd floor)

Reede, 19. aprill 2024 / Friday, 19 April 2024

9.00-10.00PLENAARIUM / KEYNOTE SPEECH (3. korruse sinine saal / Blue Hall / Sli.do, 3rd floor, juhatab/chair Kristiina Bernhardt)
Current trends in language assessment supporting learning and teaching: combining the diagnostic and dynamic assessment frameworks
– Ari Huhta (Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä, Finland)
10.00-10.05Paus / Pause
Sektsioon 7 / Session 7 (3. korruse sinine saal / Blue Hall / Sli.do, 3rd floor, juhatab/chair Kristiina Praakli)
KEELEÕPE JA KEELEOMANDAMINE / LANGUAGE LEARNING AND LANGUAGE ACQUISITION
Sektsioon 8 / Session 8 (2. korruse must saal / Black Hall / Zoom, 2nd floor, juhatab/chair Anna Verschik)
MITMEKEELSUS / MULTILINGUALISM
10.05-10.30Eesti keele grammatika omandamise uurimine digiõppemängu vahendusel tegusõna + kohasõna konstruktsiooni näitel
– Kelly Lilles
KaLaKe: Developing and norming a set of language tests for bilingual children
– Virve Vihman, Marika Padrik, Adele Vaks
10.30-10.55Žanriõpetuse rakendamine jutustava ja arutleva teksti kirjutamisel
– Merilin Aruvee, Katarin Leppik, Joosep Susi, Janika Vaht
Multilingual practices and transliteration in Russian-speaking Facebook groups across the Baltic states
– Kapitolina Fedorova, Natalia Tšuikina
10.55-11.20Eesti keele õpetajate hoiakud õpilaste keelevigadesse ja erinevate keelealaste abivahendite kasutamisse
– Kristel Algvere
Eesti rahvusvähemuste mitmekeelsusest / About the Multilingualism of Smaller Estonian Ethnic Minorities
– Elvira Küün
11.20-11.30Paus / Pause
11.30-12.30PLENAARIUM / KEYNOTE SPEECH (3. korruse sinine saal / Blue Hall / Sli.do, 3rd floor, juhatab/chair Ene Vainik)
Constructions, ConstructiCons and Constructicography
– Benjamin Lyngfelt (Department of Swedish, multilingualism, language technology, University of Gothenburg, Sweden)
12.30-13.30Lõunasöök / Lunch (3. korruse valge saal / White Hall, 3rd floor)
Sektsioon 9 / Session 9 (3. korruse sinine saal / Blue Hall / Sli.do, 3rd floor, juhatab/chair Kristel Algvere)
KEELEÕPE JA KEELEOMANDAMINE / LANGUAGE LEARNING AND LANGUAGE ACQUISITION
Sektsioon 10 / Session 10 (2. korruse must saal / Black Hall / Zoom, 2nd floor, juhatab/chair Jelena Kallas)
KONSTRUKTIKONID / CONSTRUCTICONS
13.30-13.55Tartu vene dominantkeelega lastevanemate keelehoiakud eestikeelsele haridusele üleminekul
– Birute Klaas-Lang, Kistiina Praakli, Diana Vender
The first vision of the Estonian constructicon
– Geda Paulsen, Heete Sahkai, Ene Vainik, Jelena Kallas, Kertu Saul, Arvi Tavast, Kristina Koppel, Katrin Tsepelina
13.55-14.20„Mulle oli isegi tsau võõras“ ehk vene õppekeelega põhikoolist eestikeelsesse gümnaasiumi
– Kristiina Praakli
We need everything: the “ultimate lexical resource” approach to build a constructicon
– Bálint Sass
14.20-14.45Linking adverbials in Estonian school-leavers’ National English Language Examination essays
– Reeli Torn-Leesik, Liina Tammekänd
Towards building a preposition database for Croatian – a constructional perspective
– Ivana Matas Ivanković, Daniela Katunar
14.45-15.10Eesti keele teise keelena omandamist toetavad tegevused I kooliastme tundides
– Kristiina Bernhardt
Using dictionary definitions to identify the semantic profile of an open slot in a construction
– Ene Vainik, Heete Sahkai
15.10-15.30Kohvipaus / Coffee break (3. korruse valge saal / White Hall, 3rd floor)
Sektsioon 11 / Session 11 (3. korruse sinine saal / Blue Hall / Sli.do, 3rd floor, juhatab/chair Madis Jürviste)
KEEL AVALIKUS SFÄÄRIS / LANGUAGE IN THE PUBLIC SPHERE
Sektsioon 12 / Session 12 (2. korruse must saal / Black Hall / Zoom, 2nd floor, juhatab/chair Ene Vainik)
KONSTRUKTIKONID / CONSTRUCTICONS
15.30-15.55Keelte mitmekesisus muuseumitõlkes
– Terje Loogus
Vocabulary and constructions in the written works of a young language learner
– Reili Argus, Tiina Rüütmaa
15.55-16.20Avalike siltide keelekasutusest
– Ilona Tragel
The case of the Estonian argument structure constructions containing infinitival arguments
– Heete Sahkai, Kertu Saul, Raili Pool, Jelena Kallas, Katrin Tsepelina, Ene Vainik, Geda Paulsen, Arvi Tavast, Kristina Koppel
16.20-16.55Pealkiri: kas vapustav ja intrigeeriv või neutraalne ja informatiivne?
– Eleriin Miilman, Reena Roos, Marielin Kepp, Laura Kiik, Liisa-Maria Komissarov, Nele Novek, Marri-Mariska Tammepõld, Nele Karolin Teiva, Ilona Tragel
DISCUSSION: How to Represent the Syntax-Lexicon Continuum in a Digital Resource?
16.55-17.00LÕPETAMINE / CLOSING (3. korruse sinine saal / Blue Hall / Sli.do, 3rd floor)
17.10- ...ERÜ aastakoosolek (ainult liikmetele) / ERÜ Annual Meeting (for members, only) (2. korruse must saal / Black Hall, 2nd Floor)