Tähtsad kuupäevad / Important dates

28.02.2023: teeside esitamine Oxford Abstracti kaudu (kuni 400 sõna) / abstract submissions via Oxford Abstracts (max 400 words)

10.03.2023: teeside hindamine / reviews of abstracts

Märtsi lõpp / End of March: registreerimise algus / start of registration

27.-28.04.2023: ERÜ kevadkonverents / EAAL Conference