Tähtsad kuupäevad / Important dates

10.03.2024: teeside esitamine Oxford Abstracti kaudu (kuni 400 sõna) / abstract submissions via Oxford Abstracts (max 400 words)

25.03.2024: teeside hindamine / reviews of abstracts

14.04.2024: registreerimise lõpp / end of registration

18.-19.04.2024: ERÜ kevadkonverents / EAAL Conference