Tähtsad kuupäevad / Important dates

TBA: teeside esitamine Oxford Abstracti kaudu (kuni 400 sõna) / abstract submissions via Oxford Abstracts (max 400 words)

TBA: teeside hindamine / reviews of abstracts

TBA: registreerimise lõpp / end of registration

TBA: ERÜ kevadkonverents / EAAL Conference