Tähtsad kuupäevad / Important dates

27.-28. aprill 2023 / 27-28 April 2023: ERÜ kevadkonverents / EAAL Conference