Konverents 2019 / Conference 2019

18. rakenduslingvistika kevadkonverents 2019 / 18th Annual Conference of Applied Linguistics 2019

EESTI RIIGIKEEL 100: RAKENDUSLINGVISTIKA VAATENURK
ESTONIAN AS THE OFFICIAL LANGUAGE 100: THE PERSPECTIVE OF APPLIED LINGUISTICS

25.-26. aprill 2019 / 25-26 April 2019, Tallinn, Estonia

INVITED SPEECHES (slides)

 • XXX 2019
 • XXX 2019
 • XXX 2019
 • XXX 2019
Kutsutud esinejad / Invited speakers
 • varsti teatame / to be announced

KAVA JA TEESID / PROGRAMME AND ABSTRACTS

Tähtsad kuupäevad / Important dates:

 • 19. märts / 19 March 2019: teesid / abstract submissions via EasyChair
 • 27. märts / 27 March 2019: teeside hindamine / reviews of abstracts
 • 22. aprill / 22 April 2019: registreerimine / registration

Kevadkonverents on pühendatud Eesti riigikeele 100. sünnipäevale.

Ootame ettekandeid ja postreid, mis käsitlevad ja lahendavad paljusid keeleprobleeme eri valdkondades:

 • keeleõpe ja keeleomandamine
 • globaliseerumine, mitmekeelsus ja mitmekultuurilisus
 • leksikograafia ja leksikoloogia
 • korpuslingvistika ja keeletehnoloogia
 • tõlkimine
 • keelekorraldus ja keelepoliitika
 • ametisuhtlus
 • meediakeel ja avalik suhtlus
 • sotsiolingvistika ja psühholingvistika
 • kultuuriline antropoloogia
 • kognitiivteadused
 • jne

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel.

The Conference is devoted to the 100th anniversary of Estonian as the official language.

We expect papers and posters focusing on various domains of Applied Linguistics and solving different problems:

 • language learning and language acquisition
 • globalization, multilingualism and multiculturalism
 • lexicography and lexicology
 • corpus linguistics and language technology
 • translating
 • language planning and language policy
 • business and professional communication
 • language in the media and public discourse
 • sociolinguistics and psycholinguistics
 • cultural anthropology
 • cognitive sciences
 • etc.

The languages of the Conference are Estonian and English.

Korraldajad / Organizers
Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Eesti Keele Instituut, Tallinna Ülikool, Eesti Keeleressursside Keskus

Konverentsi toetavad / Supported by
Eesti Keele Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium (Hasartmängumaksu Nõukogu), Tallinna Ülikool, Eesti Keeleressursside Keskus

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)