Konverents 2018 / Conference 2018

17. rakenduslingvistika kevadkonverents 2018 / 17th Annual Conference of Applied Linguistics 2018

EESTI VABARIIK 100: RAKENDUSLINGVISTIKA VAATENURK
ESTONIA 100: THE PERSPECTIVE OF APPLIED LINGUISTICS

19.-20. aprill 2018 / 19-20 April 2018, Tallinn, Estonia

INVITED SPEECHES (slides)

 • Lars Borin 2018
 • Fred Karlsson 2018
 • (to be announced)
 • (to be announced)

Kutsutud esinejad / Invited speakers

 • Lars Borin (Språkbanken, Sweden) to be announced
 • Fred Karlsson (Helsinki University) How is immigration changing our Nordic linguistic landscapes?
 • to be announced
 • to be announced
 • Kava / Programme 2018
 • Teesid / Abstracts 2018
 • Kutse / Call for Papers
 • Toimumispaik / Venue

TÖÖPAJAD / WORKSHOPS

Konverentsil käsitletakse keelt ja lingvistikat ühiskonna eri kihtides, mõeldes seostele võimalike laiemate ökosüsteemidega. Ka keele puhul arutatakse tema sünni ja surma üle, räägitakse keele elujõust,  pidevatest muutustest keeles. Keele kestlikkus sõltub keele seisundist ja tema kasutamisest: keeled on dünaamilised, keerukad süsteemid, mis muutuvad vastavalt oma kasutajate vajadustele. Viimastel aegadel on mitmeid keelenähtusi seostatud intensiivse (majandusliku) üleilmastumisega, tõugates arutlema näiteks selliste teemade üle: rahvusvahelised vs. rahvuslikud keeled, eesti (või mõni teine Euroopa) keel Euroopa Liidus, keeleline mitmekesisus, kasutajate ükskõiksus vs. keelehoole ja keelekorraldus, mitmekeelsus jne.

Kevadkonverents on pühendatud Eesti Vabariigi 100. sünnipäevale.

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel.

The conference aims to investigate language and linguistics within societies keeping in mind possible larger ecosystems. One may speak about language birth and death, or the vitality, or the constant changes of a language. The sustainability of a language depends on the ecology of their existence or usage: languages are dynamic, complex systems adapting the needs of their speakers. In recent times the phenomena have been associated with the intense (economic) globalization, arising discussions about international vs. national languages, Estonian (or other European) language in the EU, linguistic diversity, indifference of the users vs. language planning, multilingualism, etc.

The Conference is devoted to the 100th anniversary of Estonia.

The languages of the Conference are Estonian and English.

Tähtsad kuupäevad / Important dates:
 • 19. märts / 19 March 2018: teesid / abstract submissions via EasyChair
 • 27. märts / 27 March 2018: teeside hindamine / reviews of abstracts
 • 16. aprill / 16 April 2018: registreerimine / registration

Korraldajad / Organizers
Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Eesti Keele Instituut, Tallinna Ülikool, Eesti Keeleressursside Keskus

Konverentsi toetavad / Supported by
Eesti Keele Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium (Hasartmängumaksu Nõukogu), Tallinna Ülikool, Eesti Keeleressursside Keskus

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)