Konverents 2017 / Conference 2017

16. rakenduslingvistika kevadkonverents 2017 / 16th Annual Conference of Applied Linguistics 2017

KEEL KUI ÖKOSÜSTEEM / LANGUAGE AS AN ECOSYSTEM

20-21. aprill 2017 / 20-21 April 2017, Tallinn, Estonia

Kutsutud esinejad / Invited speakers

Konverentsil käsitletakse keelt ja lingvistikat ühiskonna eri kihtides, mõeldes seostele võimalike laiemate ökosüsteemidega. Ka keele puhul arutatakse tema sünni ja surma üle, räägitakse keele elujõust,  pidevatest muutustest keeles. Keele kestlikkus sõltub keele seisundist ja tema kasutamisest: keeled on dünaamilised, keerukad süsteemid, mis muutuvad vastavalt oma kasutajate vajadustele. Viimastel aegadel on mitmeid keelenähtusi seostatud intensiivse (majandusliku) üleilmastumisega, tõugates arutlema näiteks selliste teemade üle: rahvusvahelised vs. rahvuslikud keeled, eesti (või mõni teine Euroopa) keel Euroopa Liidus, keeleline mitmekesisus, kasutajate ükskõiksus vs. keelehoole ja keelekorraldus, mitmekeelsus jne.

Kevadkonverents innustab tähelepanu pöörama tõsiasjale, et Eesti on alates 2017. aasta II poolaastast Euroopa Liidu Nõukogu eesistuja rollis.

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel.

The conference aims to investigate language and linguistics within societies keeping in mind possible larger ecosystems. One may speak about language birth and death, or the vitality, or the constant changes of a language. The sustainability of a language depends on the ecology of their existence or usage: languages are dynamic, complex systems adapting the needs of their speakers. In recent times the phenomena have been associated with the intense (economic) globalization, arising discussions about international vs. national languages, Estonian (or other European) language in the EU, linguistic diversity, indifference of the users vs. language planning, multilingualism, etc.

The Conference encourages to pay attention to the Estonia's position of holding the presidency of the EU Council in the second half of 2017.

The languages of the Conference are Estonian and English.

Korraldajad / Organizers
Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Eesti Keele Instituut, Tallinna Ülikool, Eesti Keeleressursside Keskus

Konverentsi toetavad / Supported by
Eesti Keele Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium (Hasartmängumaksu Nõukogu), Tallinna Ülikool, Eesti Keeleressursside Keskus, Euroopa regionaalarengu fond

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)

Tähtsad kuupäevad / Important dates:
  • 19. märts / 19 March 2017: teesid / abstract submissions via EasyChair
  • 27. märts / 27 March 2017: teeside hindamine / reviews of abstracts
  • 16. aprill / 16 April 2017: registreerimine / registration

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)