Konverents 2024 / Conference 2024

Keelte mitmekesisus ja keele varieerumine / Exploring Language Diversity and Variation

18.-19. aprill 2024 / 18-19 April 2024

Teeside esitamine / Abstract submission (01.02-10.03.2024)

Registreerimine / Registration (01.02-14.04.2024)

► Tähtsad kuupäevad / Important dates

► Kava / Programme 2024

► Teesid / Abstracts 2024

► Volikiri 2024

► Toimumispaik / Venue

KUTSUTUD ESINEJAD / INVITED SPEAKERS

Václav Cvrček (Institute of the Czech National Corpus, Charles University, Czech Republic)

TBA

Ari Huhta (Centre for Applied Language Studies, University of Jyväskylä, Finland)

TBA

Liina Lindström (Institute of Estonian and General Linguistics, University of Tartu, Estonia)

TBA

TÖÖPAJAD / WORKSHOPS

► TBA

Ootame ettekandeid ja postreid, mis käsitlevad neid teemasid eri valdkondades:

 • korpuslingvistika ja keeletehnoloogia
 • keeleõpe ja keeleomandamine
 • keelemudelid ja keele modelleerimine
 • globaliseerumine, mitmekeelsus ja mitmekultuurilisus
 • leksikograafia ja leksikoloogia
 • tõlkimine
 • keelekorraldus ja keelepoliitika
 • ametisuhtlus
 • meediakeel ja avalik suhtlus
 • sotsiolingvistika ja psühholingvistika
 • kultuuriline antropoloogia
 • kognitiivteadused
 • jne

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel.

We expect papers and presentations discussing the following topics:

 • corpus linguistics and language technology
 • language learning and language acquisition
 • language models and language modelling
 • globalization, multilingualism and multiculturalism
 • lexicography and lexicology
 • translating
 • language planning and language policy
 • business and professional communication
 • language in the media and public discourse
 • sociolinguistics and psycholinguistics
 • cultural anthropology
 • cognitive sciences
 • etc.

The conference itself will take place in Estonian and English.

 

 

Korraldajad / Organizers
Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Eesti Keele Instituut, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)

 

Konverentsi toetavad / Supported by
Eesti Keele Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)