Konverents 2020 / Conference 2020

19. rakenduslingvistika kevadkonverents 2020 / 19th Annual Conference of Applied Linguistics 2020

VARSTI ANNAME TEADA
TO BE ANNOUNCED

23.-24. aprill 2020 / 23-24 April 2020, Tallinn, Estonia

Registreerimine / Registration Form

INVITED SPEECHES (slides)

 • Kathrin Kunkel-Razum 2020
 • Simon Krek 2020
 • Jane Klavan 2020
 • Gabriele Pallotti 2020
Kutsutud esinejad / Invited speakers

KAVA JA TEESID / PROGRAMME AND ABSTRACTS

Tähtsad kuupäevad / Important dates:

 • 15. märts / 15 March 2020: teesid / abstract submissions via EasyChair (max 2500 symbols)
 • 25. märts / 25 March 2020: teeside hindamine / reviews of abstracts
 • 22. aprill / 22 April 2020: registreerimine / registration

Kevadkonverents on pühendatud eesti keele aastale, tähistades ühtlasi Eesti riigikeele 100. sünnipäeva.

Ootame ettekandeid ja postreid, mis käsitlevad ja lahendavad paljusid keeleprobleeme eri valdkondades:

 • keeleõpe ja keeleomandamine
 • globaliseerumine, mitmekeelsus ja mitmekultuurilisus
 • leksikograafia ja leksikoloogia
 • korpuslingvistika ja keeletehnoloogia
 • tõlkimine
 • keelekorraldus ja keelepoliitika
 • ametisuhtlus
 • meediakeel ja avalik suhtlus
 • sotsiolingvistika ja psühholingvistika
 • kultuuriline antropoloogia
 • kognitiivteadused
 • jne

Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel.

The Conference is devoted to the Year of Estonian, celebrating the 100th anniversary of Estonian as the official language.

We expect papers and posters focusing on various domains of Applied Linguistics and solving different problems:

 • language learning and language acquisition
 • globalization, multilingualism and multiculturalism
 • lexicography and lexicology
 • corpus linguistics and language technology
 • translating
 • language planning and language policy
 • business and professional communication
 • language in the media and public discourse
 • sociolinguistics and psycholinguistics
 • cultural anthropology
 • cognitive sciences
 • etc.

The languages of the Conference are Estonian and English.

Korraldajad / Organizers
Eesti Rakenduslingvistika Ühing, Eesti Keele Instituut, Tallinna Ülikool

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)

Konverentsi toetavad / Supported by
Eesti Keele Instituut, Haridus- ja Teadusministeerium, Tallinna Ülikool

Info: Eesti Rakenduslingvistika Ühing (ERÜ)