Aruanded

ERÜ tegevus- ja majandusaruanded on kinnitatud ERÜ üldkoosolekul ning esitatud elektrooniliselt Äriregistrile.

ERÜ põhikiri 2014

ERÜ üldkoosolek toimub iga aasta kevadel, ERÜ kevadkonverentsi ajal (aprillis).