Põhikiri ja aruanded

ERÜ tegevus- ja majandusaruanded on kinnitatud ERÜ üldkoosolekul ning esitatud elektrooniliselt Äriregistrile.

ERÜ üldkoosolek toimub iga aasta kevadel, ERÜ kevadkonverentsi ajal (aprillis).

Ühingu raamatupidamist korraldab:

ESB Finances OÜ
Mustamäe tee 5 tuba 601 (postkast 46)
10616 Tallinn
tel 646 2636
faks 646 2805
info[at]esbfinances.ee

Tegevjuht/raamatupidaja: Ülle Tamm

Nõuandeid ja selgitusi MTÜ-dele jagab vabaühenduste teejuht MTÜabi

► ERÜ põhikiri (viimati muudetud 2023)

► ERÜ majandusaasta aruanded e-äriregistris