Astu ERÜ liikmeks

ERÜ liikmeks võivad astuda kõik asjast huvitatud isikud ja asutused.

ERÜ liikmeks astujal palume täita avaldus ja ära maksta sisseastumismaks.

SISSEASTUMISMAKS on 2023. aastal eraisikule 7 eurot, juriidilisele isikule 70 eurot, alates 2024. aastast vastavalt 12 ja 120 eurot.
Sisseastumismaks on ühtlasi liitumisaasta liikmemaks. Sisseastumismaks on kõigile ühe suur, summa ei sõltu liitumise kuupäevast. Vastuvõtmise kinnitab ERÜ juhatus (hrl meilikoosoleku otsusena), liitujale saadetakse vastuvõtmise kohta teade.

Täidetud avaldus palume saata (manusena) e-postiga aadressil ery[at]eki.ee.

Avalduse võib ka saata või tuua aadressil:

Eesti Rakenduslingvistika Ühing
Roosikrantsi 6
Tallinn 10119

 

LIIKMEMAKS on eraisikule 2023. aastal 7 eurot, sh üliõpilastele ja pensionäridele 3.50 eurot, juriidilisele isikule 70 eurot. Alates 2024. aastast vastavalt 12 (eraisik), 6 (üliõpilane/pensionär) ja 120 eurot (juriidiline isik).

Liikmemakse saab tasuda pangaülekandega või kohapeal.

Konto andmed:
konto number: 221025084408
pank: Swedbank
IBAN: EE292200221025084408

Makse selgituseks palume märkida "Sisseastumismaks", "Liikmemaks 2019" jne.