Uudised ja teated

SELLE MAA KEEL TEADUSES – vestlusring 14. juunil kl 16.30 Tallinna Ülikoolis

Nagu maailm on elukõlblik tänu looduse liigirikkusele, võidab  inimkond keelterikkusest, mitmekesistades ka teadusliku mõtlemise malle ning luues kõigekülgset teadmust. Mõtlemisvahendina täpselt ja otstarbekalt toimiv keel paneb tõhusalt toimima iga tegevusala. Vaja on küll vallata võõrkeeli, ometi unustamata eesti keelt, mis on iga eestlase enesetaju alus ja rahvusetaju tuum.

Eesti teaduskeel keelterikkas teadusmaailmas

Peep Nemvalts (koostaja, toimetaja). Eesti teaduskeel keelterikkas teadusmaailmas. – Acta Universitatis Tallinnensis. TLÜ teaduskeele-keskuse köide 2. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus 2020, 270 lk. ISBN 978-9985-58-888-8

II rahvusvaheline mitmeteaduslik konverents “Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses”, Tallinna Ülikool, 8.–9.10.2020

Arutlegem praeguste suundumuste ja mitmesuguste lahenduste üle, kuidas kindlustada tasakaal rahvusliku ja rahvusvahelise teadussuhtluse ning kõrghariduse keelte vahel ning vahetagem mõtteid üleilmastuva maailma rahvuskeelte seisundist teaduskeelena. Oodatud on eri teadusharude keelekasutuse mitmesugused käsitlused, nt tekstiloome, lauseehituse,  üld- ja oskussõnavara uurimused ning kogemused, sh emakeele kui rahvus- või riigikeele ja võõrkeelte vastastikmõju keelesisene teadus- ja üldkeele […]

Avalik pöördumine Eesti teaduse asjus

Lugupeetud asutuste ja organisatsioonide esindajad! Olete toetanud pöördumist oma asutuse/organisatsiooniga. Praeguseks on avatud ka avalik hääletus aadressil https://rahvaalgatus.ee/initiatives/f1700dae-8a5c-47de-8de8-929f744eff68, kus üksikisikud saavad ka anda pöördumisele oma hääle. Riigikokku pöördumine küll juba jõudis, aga oli siiski palju inimesi, kes kuidagi veel oma toetust tahtsid näidata. Rahvaalgatuse lehel küll allkirjastajate nimed nähtavaks ei jää, aga igal ühel on […]

Stipendiumid soome-ugri keelte uurijatele ja soome kirjanduse tõlkijatele

Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti Fond toetab Eestis tehtavat eesti ja teiste soome-ugri keelte alast  uurimistööd ning soome kirjanduse tõlkimist eesti keelde. Stipendiumiga toetatakse peamiselt väitekirjade lõpetamist ning kaetakse seminari- ja konverentsikulusid.  Fond ei toeta bakalaureuse- ega magistriõpinguid.  Stipendiumide taotlusvooru Eestis korraldab Soome Instituut. Kokku eraldab fond 2020. aastal eraisikutele stipendiumidena 10 000 eurot.  Stipendiumi suurus on […]

Tekstipäev „Keel tekstidena: 20 aastat tekstiuurimist iseseisvas Eestis“

Tekstiuurijate tänavune konverents on emakeelse ülikooli aastapäeva puhul pühendatud tekstiuurimisele iseseisvas Eestis. Konverentsil juhitakse tähelepanu tekstide tähtsusele eri suhtlusvaldkondades, näiteks ameti-, meedia- ja teaduskeel. Päeva esimese poole sisustavad Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli tekstiuurijate ettekanded, teises pooles on võimalik osaleda temaatilistes töötubades. Tekstiuurijate aastalõpukonverents on reedel, 29. novembril kell 11–18 Tartus. Oodatud on keeleteaduse ja […]

VII eesti teaduskeele konverents „Eestikeelne ja üleilmne teadus“, 21. novembril 2019 Eesti Teaduste Akadeemias Tallinnas

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist. Selle arengukava järgi on otsustatud tegutseda aastani 2020. Kutsutud kõnelejad: •    akadeemik, TÜ professor Peeter Saari heidab reaalteadlase pilgu eesti teaduskeele olukorrale; […]

VII eesti teaduskeele konverents „Eestikeelne ja üleilmne teadus“, Eesti Teaduste Akadeemia, 21. november 2019

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne  kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase,  avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist. Selle arengukava järgi on otsustatud tegutseda aastani 2020. Ootame osalema kõrgkoolide ja teadusasutuste iga eriala teadlasi,  õppejõude, doktorante ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid. […]

Tekstipäev Tallinna Ülikoolis, 30.11.2018

30. novembril algusega kell 11 toimub Tallinna Ülikoolis (auditooriumis S240) traditsiooniline tekstiuurijate konverents – tekstipäev. Ettekanded on Tallinna ja Tartu ülikooli tekstiuurijatest teadlastelt ja üliõpilastelt. Palume kõiki huvitatuid kuulama!  10.45 Kogunemine ja tervituskohv 11.10–11.15 Krista Kerge (TLÜ) avasõnad 11.15–11.45 Reet Kasik (TÜ) Sõnamoodustus ja stiil 11.45–12.15 Kersti Lepajõe ja Satu Grünthal (TÜ) Lugemine loeb. Eesti […]

VI eesti teaduskeele konverents Tallinna Ülikoolis 7.–8. detsembril 2018

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eetikeelne kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist. Selle arengukava järgi on otsustatud tegutseda aastani 2020. Mitmeteaduslikule konverentsile ootame osalema kõrgkoolide ja teadus-asutuste iga eriala õppejõude, teadureid, üliõpilasi ning teadustekstide […]

Job in TESOL and Applied Linguistics

The Faculty of Education at Western University invites applications for a full-time faculty position at the rank of Assistant Professor (probationary), Associate Professor (probationary or tenured) or Professor (tenured) in the area of TESOL and Applied Linguistics. Rank and salary will be commensurate with qualifications and experience. The preferred starting date for this position is […]

Minority languages between localism and globalization. XIX International Conference of the Italian Association of Applied Linguistics

The increasing plurality of linguistic repertoires, determined by the growing mobility of both individuals’ and groups, has led to the coexistence of old and new varieties and has brought about new needs for integration, on the linguistic level as well. The theme proposed for the 19th Conference (Minority languages between localism and globalization) raises issues […]

Call for Papers for Special Issue “Register Studies”

Register Studies is highly interdisciplinary, welcoming scholarship on register from areas such as corpus linguistics, discourse analysis, sociolinguistics, applied linguistics, Systemic Functional Linguistics, language teaching, and computational linguistics. Research on English-language registers, analyses of registers in languages other than English, and cross-linguistic comparisons of registers are welcome. Register Studies regularly publishes reviews of books, corpora, […]

Call for Chapter Contributions in Positionality and Stance in Political Discourse

Vernon Press invites chapter proposals on Positionality and Stance in Political Discourse. The volume will be edited by Drs. Lawrence Berlin, Northeastern Illinois University, & Cristina Becker Lopes Perna, Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. We are seeking chapters that deal with Positionality and/or Stance from a pragmatic perspective–preferably positionality (cf. Davies & […]

Online English language teacher for the Centre for Modern Languages at the Universitat Oberta de Catalunya

Requirements: • University degree. • Post-graduate qualification in Teaching of English as a foreign language/CALL. • Continued professional development in English language teaching/CALL (completion of teacher training courses, participation in workshops/conferences etc.) • Teaching experience with university students/adults. • Experience in distance learning/teaching, especially in virtual learning environments. • Advanced ICT skills (text editors, spreadsheet […]

3rd International Conference on Communicating Across Cultures, 6-7 December 2018, Warsaw, Poland

  REVISITING MULTICULTURALISM AND INTERDISCIPLINARITY IN TODAY’S ACADEMIC COMMUNICATION The purpose of this conference is to create a forum for discussions on changes in the perception of cultural and linguistic identities in an academic environment. It aims to explore the evolution of communication styles taking place in today’s globalized and multicultural societies. We invite representatives from […]

Linguistic recycling: The process of quoting in increasingly mediatized settings

Editors: Lauri Haapanen, University of Jyväskylä, & Daniel Perrin, Zurich University of Applied Sciences The 2020 Issue of AILA Review will focus on practices of quoting. By quoting, we understand the discursive and translingual process of embedding extracts of formerly produced communicational offers in new, emerging communicational offers (Haapanen&Perrin, forth.), be it within or across […]

EV100 üleskutse: 100 teadusartiklit eesti keeles

Head õppejõud ja teadlased Suure unistajana on mul üks mõte. Nimelt võiks meie teadlased ja õppejõud avaldada Eesti Vabariigi 100. aastapäeva puhul 100 meie valdkonna uuringuid puudutavat teadusartiklit – EESTI KEELES. Käisin selle mõtte välja ka 23. jaanuaril rektori inauguratsioonitseremoonial. Ühest küljest aitaksid emakeelsed teie uurimisvaldkondasid lahkavad teadus- ja ülevaateartiklid selgitada Eesti rahvale ülikoolis tehtavat. Teisalt aitaks see tegeleda eestikeelse […]

51st annual meeting of the British Association of Applied Linguistics

BAAL 2018 will be held at York St John University in York, UK, from 6-8 September 2018. After celebrating half a century of BAAL in 2017, our theme — TAKING RISKS IN APPLIED LINGUISTICS — will make the 2018 meeting a testing ground for new ways of pursuing our research and improving our practice. Our global […]

Multilingual Education in Linguistically Diverse Contexts 2018

MultiLingNet is honoured to announce the 2nd International Conference on Multilingual Education in Linguistically Diverse Contexts (MELDC18) to be held at the University of Malta, Old University Campus in Valletta, from 30th August to 1st September 2018. The conference considers all aspects of the linguistic and sociolinguistic competences and practices of bi-/multilingual speakers who cross […]

TLÜ teaduskeelekeskuse konverentsid

Tallinna Ülikoolis rajatud keskuse põhieesmärk on uurida, arendada, korraldada ja õpetada eesti teaduskeelt, vältimaks mistahes teadusala võõrkeelestumist ja valdkonnakaotust ning edendamaks Eesti siirdumist teadmusühiskonda. Keskus aitab ellu viia eesti keele arendamise strateegia (2004–2010) ja eesti keele arengukava (2011–2017) ning Eesti kõrgharidus­strateegia eesmärke: tagada eestikeelse haridus- ja kultuuriruumi areng ja kindlustada eestikeelse kõrghariduse jätkumine avatud Euroopas. Nende […]

5th International Congress on Applied Linguistics Issues (ALI 2018)

We would like to invite you to submit proposals for 5TH INTERNATIONAL CONGRESS ON APPLIED LINGUISTICS ISSUES (ALI 2018) which will take place on June 12-14, 2018 for WHITE NIGHTS IN ST. PETERSBURG, RUSSIA The accepted papers will be published in the THOMSON REUTERS/ ISI WEB OF SCIENCE indexed journals(FREE). Congress Topics: First and additional language teaching, learning […]

Conference on the Sociolinguistics of Immigration

3rd International Conference on the Sociolinguistics of Immigration (Slimig2018) will be held in Sestri Levante (Genoa), Italy: September 27-28, 2018. It is organized by the Department of Foreign Languages and Literatures and Modern Cultures of the University of Turin (Italy). The focus of attention of the conference is on sociolinguistic, anthropological, ethnographic linguistic and discourse theoretical […]

Konverents „Mitu sammu on terminitööst kõrgkooliõpikuni?“

Haridus- ja teadusministeerium, SA Archimedes ja Eesti Rakenduslingvistika Ühing kutsuvad teid osalema konverentsil “Mitu sammu on terminitööst kõrgkooliõpikuni?” Konverents toimub 21. novembril Tallinna Tehnikaülikooli aulas (Ehitajate tee 5). Registreeruda saab 14. novembrini. Registreerimisvorm KONVERENTSI KAVA 9.30–10 Registreerimine ja tervituskohv 10–10.10 Konverentsi avamine ja TTÜ rektori akadeemik Jaak Aaviksoo tervitus 10.10–10.40 Kõrgkooliõpikute programmist: olnust ja tulevast. Piret […]

V eesti teaduskeele konverents Tallinna Ülikoolis 1.–2. detsembril 2017

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist. Ootame osalema kõrgkoolide ja teadusasutuste iga eriala õppejõude, teadureid, doktorante ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid. Kutsutud kõneleja: TLÜ humanitaarteaduste instituudi Jaapani uuringute […]

SMYS and YRISM conference 2017

The Institute of English of the University of Silesia in Katowice and International Association of Multilingualism are happy to announce 3rd Silesian Meeting of Young Scholars and 2nd Young Researchers’ International Symposium on Multilingualism that is to take place in Szczyrk, November 16th-18th, 2017. For more information check the conference website: http://www.smys.yrism.us.edu.pl/ https://www.facebook.com/SMYS.YRISM.2017/

CALL FOR PAPERS – The 1st Annual Conference of Asia ESP – 2017

Conference Theme: Innovating ESP, Bridging Asia Conference Time: 27-29 October 2017 Conference Venue: International Convention Centre of Foreign Language Teaching and Research Press, Daxing District, Beijing, China Conference Working Language: English Keynote Speakers: Christine Feak, Co-Editor of English for Specific Purposes, University of Michigan Hajime Terauchi, Dean of Faculty of Commerce of Takachiho University, Japan; […]

The 2018 Alatis Prize competition

TIRF – The International Research Foundation for English Language Education – established the TIRF James E. Alatis Prize for Research on Language Policy and Planning in Educational Contexts to honor the contributions of our outstanding educator and association founder and leader to the field. With this message, we are inviting nominations for the 2018 TIRF […]

Call for abstracts: Language Education Curriculum Design

This is an invitation to contribute to The Routledge Handbook of Language Education Curriculum Design, a volume in the English Language & Applied Linguistics Handbook series. Curriculum design and delivery are disputed fields of action and inquiry. The purpose of this volume is to set out issues in original articles on curriculum designs and trends […]

Language, Identity and Education in Multilingual Contexts – Dublin, Ireland, 1-3 February 2018

The conference considers all aspects of the linguistic and sociolinguistic competences and practices of bi-/multilingual speakers who cross existing social and linguistic boundaries, adopting or adapting themselves to new and overlapping linguistic spaces. We invite papers in all areas of research in bi-/multilingualism, whether or not linked directly to the overarching conference theme, including, but […]

Join webinar: Eye Tracking for Translation Process Research

The application of eye tracking technology for Translation Process Research enables researchers to assess the translator’s performance, cognitive processes and attention allocation during source text (ST) understanding and/or target text (TT) production. The purpose of the webinar is to provide attendees with a set of guidelines on how to setup a study with eye tracking paradigms in Translation […]

Diversity in Applied Linguistics: Opportunities, Challenges, Questions

BAAL 2017 – 3RD AND FINAL CALL FOR PAPERS The 50th Anniversary Meeting of the British Association for Applied Linguistics will be hosted by the Centre for Language Education  Research, University of Leeds, on 31 August – 2 September 2017. CALL FOR PAPERS Conference theme: Diversity in Applied Linguistics: Opportunities, Challenges, Questions 2017 is the 50th anniversary […]

Invite to free London conference

Video Enhanced Observation Showcase Conference Europe House, 32 Smith Square, London SW1P 3EU This free showcase event will take place from 12 pm to 7pm on Thursday 13th July 2017 on a drop-in basis with presentations and interactive demonstrations of our innovative VEO app to support reflective teacher development and CPD throughout the day. VEO […]

TIRF’s 2018 Alatis Prize Competition

TIRF – The International Research Foundation for English Language  Education – established the TIRF James E. Alatis Prize for Research on Language Policy and Planning in Educational Contexts to honor the contributions of our outstanding educator and association founder and leader to the field. With this message, we are inviting nominations for the 2018 TIRF […]

6th International Conference on Minority Languages (ICML XVI)

The submission of proposals is now open at https://congress.cc.jyu.fi/icml2017/cgi-bin/contact.cgi and closes on February 28, 2017. Please, submit your proposal by filling out an online form. Proposals regarding original and previously unpublished research on minority languages are invited. All proposals should fall broadly within the conference theme revaluing minority languages. Types of presentations: 1) paper, 2) […]

Call for Papers – Rio 2017 Symposium – Translating the news

Multilingual practices in today’s glocalized new mediascape At the AILA 2017 World Congress in Rio (www.aila2017.com.br), the panel of the AILA Research Network on Media Linguistics will focus on inter- and intralingual translation in today’s glocalized new mediascape. The panel starts from the observation that the shift from relatively controlled, paper-based news production to almost-instantaneous […]

Vernon Press – Call for reviewers

Do you enjoy reading books in economics, social science, humanities? Join our community of book reviewers! To join you must be an expert in one of the areas we publish ( https://vernonpress.com/ ) and be prepared to review at least one book every two years: Benefits of joining Get to read and keep carefully pre-selected works, […]

Second Language Research Forum 2017 (September 21-24)

Second language (SL) research is becoming increasingly interdisciplinary. It is through studying SL issues from a variety of disciplinary and theoretical perspectives that researchers have made contemporary SL research the fascinating field it is today. SLRF 2017 will focus on interdisciplinary approaches to SL studies and on building connections that enhance and enrich our knowledge […]

Professor of Linguistics, Newcastle University

The Faculty of Humanities and Social Sciences at Newcastle University  seeks to appoint an outstanding scholar to the post of Professor of Linguistics. The appointment will be made in any field of Linguistics. This post is part of a substantial investment by the University in Modern Languages and linguistics, which will see appointments to professors […]

Learning Languages and Literacy Studies

Call for chapter proposals for an international edited volume Learning Languages and Literacy Studies (working title) Late modern societies are characterized by constant, fast and unpredictable mobility of people, goods, ideas and values. This mobility and the ensuing unstable and unpredictable conditions of language use also transform the way we acquire and learn language and […]

New opportunities and challenges in foreign language teaching

The Foreign Languages Centre and the Center for  the Study of the Hellenic Language and Culture of the University of Ioannina (Greece) organise the 3rd Erasmus + Staff Training Week, on “New opportunities and challenges in foreign language teaching”. The training week will take place from 26th to 30th June 2017 on Lefkas island at Ionian Blue Hotel. […]

AILA-Europe Junior Researcher Meeting in Applied Linguistics, 6th-8th September 2017 University of Vienna, Austria

The 9th Junior Researcher Meeting will focus on Language(s) in Society. We welcome paper presentations and posters in the following areas: Language Politics & Policies Language varieties Regional and minority languages Language(s) & Education Sociolinguistics Language & Gender Language, Ideology & Power Multilingualism Transcultural Communication Language acquisition & language learning Other topics may also be […]

VIRSU 20. aastapäeva konverents

Keel keeleteaduses, keeleteadus keeleõppes; Kieli kielitieteessä,  kielitiede kielen oppimisessa; Language in linguistics, linguistics in language learning  Tallinna Ülikool, Eesti, 5.–6. oktoober 2017  http://www.tlu.ee/en/VIRSU/ Konverentsi eesmärk on tähistada koostöövõrgustiku VIRSU (Soome-ugri keeled sihtkeeltena, http://www.univie.ac.at/virsu/) 20 tegutsemisaasta täitumist: omal ajal soome-eesti koostööst alguse saanud VIRSU on ühendanud soome-ugri keeli uurivaid rakenduslingviste alates aastast 1997. Praegu seisab võrgustiku […]

10th Anniversary Conference of English as a Lingua Franca, 12-15 June 2017, Helsinki

The University of Helsinki ELFA group warmly welcomes you to the 10th Anniversary Conference of English as a Lingua Franca. After a grand world tour of ELF conferences through Southampton (2009), Vienna (2010), Hong Kong (2011), Istanbul (2012), Rome (2013), Athens (2014), Beijing (2015) and Lleida (2016), ELF10 now returns to its roots in Helsinki […]

International Conference “Art of Communication”, 24-25 March 2017 – Warsaw, Poland

The English language has become nowadays the world’s universal language. It is the most used language in international business, science, medicine, trade and cultural relations. Any linguistic discussions or debates involve the issue of the language change. It is generally known that languages develop rapidly nowadays, due to a variety of reasons, both internal and […]

16th International Conference on Minority Languages

The University of Jyväskylä Language Campus is pleased to announce the 16th International Conference on Minority Languages (ICML XVI)  & 34th Summer School and Conference of Applied Language Studies which will be held in Jyväskylä & Närpes, Finland August 28-30, 2017 Conference theme: Revaluing minority languages Minority languages have long been used by different groups […]

Liikmemaks 7 eurot (3.50 eurot)

Alates 2017. aastast on ERÜ liikmemaks muutunud. Ühingu üldkoosolek võttis 18. mail 2016. a vastu järgmise otsuse. LIIKMEMAKS on eraisikule 7 eurot (kuni 2016. a lõpuni 6.40 eurot), sh üliõpilastele ja pensionäridele 3.50 eurot (kuni 2016. a lõpuni 3.20 eurot), juriidilisele isikule 70 eurot (kuni 2016. a lõpuni 64 eurot).

Soome rakenduslingvistika sügiskonverents

Soome rakenduslingvistika sügiskonverents (AFinLAn syyssymposium 2016) toimub Tamperes 11.–12.11.2016. Sümpoosioni teema on ”Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa”. Loe lähemalt siit

ERÜ aastaraamat 12: kaastööd 1. okt

Kaastööde esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2016. Käsikiri saata ERÜ e-posti aadressile ery@eki.ee. Kõik kaastööd pimeretsenseeritakse, lõplikud otsused tehakse autoritele teatavaks  novembri lõpuks. Aastaraamat ilmub aprillis 2017. Ajakirjas ilmunud artiklid vastavad ETISe klassifikatsioonis kategooriale 1.1 (teadusartiklid, mis on kajastatud andmebaasis Scopus).

European Journal of Applied Linguistics

22.10.2012 // EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS Edited by Karlfried Knapp Applied linguistics is generally understood as dealing with real world problems in which language and communication are an issue. However, only few of such problems are universal and can be addressed irrespective of the socio-historical context of their occurrence. Many of them are related […]

Trükis on ilmunud ajakirja Lähivõrdlusi

Trükis on ilmunud ajakirja Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 25. köide, mis sisaldab kolme juubelikirjutist Hannu Remeselt, Mati Ereltilt ja Valve-Liivi Kingisepalt ning viite sisuartiklit. LV 25 on elektrooniliselt avaldatud ERÜ ajakirjade kodulehel: www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad

ERÜ aastaraamat pool aastat klassifikaatoriga 1.2

13.01.2014 // Head ERÜ aastaraamatu autorid! 2013. aasta viimasel päeval sai juhuslikult teatavaks, et Thomson Reuters on ERÜ aastaraamatu oma indeksitest välja arvanud. ERÜ arupärimisele andis Thomson Reuters üldsõnalise vastuse, mis on lisatud ka käesolevale kirjale. Thomson Reutersil ei ole otseseid etteheiteid ERÜ kirjastamiskvaliteedile, põhjuseks on pigem madal tsiteeritavus (eelkõige Thomson Reutersi poolt indekseeritavates ajakirjades). Sel […]

ERÜ aastaraamatu ETISe klassifikaator on 1.1

13.02.2015 // ERÜ aastaraamat on refereeritud Scopus andmebaasis, mistõttu saab alates01.07.2014 sisestatud ERÜ aastaraamatu kirjed klassifitseerida 1.1. alla (refereeritud andmebaasis Scopus). Vt lähemalt siit Allikas: Eesti Teadusinfosüsteemi administraator