ERÜ ajakirjad / EAAL journals

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat
= Estonian Papers in Applied Linguistics

 

Lähivõrdlusi. Lähivertailuja
= Close Comparisons

 

Ajakiri avaldab algupäraseid kaastöid kõigilt rakenduslingvistika aladelt eesti, inglise, saksa või vene keeles. / The journal publishes original submissions covering different fields of applied linguistics in Estonian, English, German, or Russian.

Ilmumissagedus: üks kord aastas (aprillis). / Published once a year (in April).
Ilmub alates 2005. aastast. / Published since 2005.

DOI: 10.5128/ERYa.1736-2563
ISSN: 1736-2563 (trükiväljaanne)
ISSN: 2228-0677 (veebiväljaanne)

Kaastöid ajakirja järgmisse köitesse ootab toimetus 1. oktoobriks aadressil eryaastaraamat[at]eki.ee /
Submissions are expected by 1 October at eryaastaraamat[at]eki.ee

Ajakirjas ilmunud artiklid vastavad ETISe kategooriale 1.1
(teadusartiklid, mis on kajastatud andmebaasis Scopus). / The journal is pre-reviewed and covered by abstracting & indexing services (incl. Scopus).

 

Vaata siit / See here

Ajakiri avaldab algupäraseid (võrdlevaid) kaastöid eesti, soome ja nende sugukeelte kohta eesti, soome või inglise keeles. / The journal publishes original (contrastive) submissions on the field of Estonian, Finnish as well their cognate languages in Estonian, Finnish, or English.

Ilmumissagedus: üks kord aastas (oktoobris). / Published once a year (in October).
ERÜ ajakirjana ilmub alates 2010. aastast. / Published since 2010 (as an EAAL journal).

DOI: 10.5128/LV.1736-9290
ISSN: 1736-9290 (trükiväljaanne)
ISSN: 2228-3854 (veebiväljaanne)

Kaastöid ajakirja järgmisse köitesse ootab toimetus 1. märtsiks aadressil hanna-ilona.harmavaara[at]tuni.fi /
Submissions are expected by 1 March at hanna-ilona.harmavaara[at]tuni.fi

Ajakirjas ilmunud artiklid vastavad ETISe kategooriale 1.1
(teadusartiklid, mis on kajastatud andmebaasis Scopus). / The journals are pre-reviewed and covered by abstracting & indexing services (incl. Scopus).

Vaata siit / See here

ERÜ ajakirjad järgivad vaba juurdepääsu (ingl open access) printsiipi.
Võrguväljaandena avaldatakse ajakiri trükiväljaande avaldamisele järgneva kuu 1. kuupäeval.


Ajakirju saab osta ühingu kaudu (ery[at]eki.ee).