ERÜ ajakirjad / EAAL journals

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat
= Estonian Papers in Applied Linguistics

 

Lähivõrdlusi. Lähivertailuja
= Close Comparisons

 

Ajakiri avaldab algupäraseid kaastöid kõigilt rakenduslingvistika aladelt eesti, inglise, saksa või vene keeles. / The journal publishes original submissions covering different fields of applied linguistics in Estonian, English, German, or Russian.

Ilmumissagedus: üks kord aastas (aprillis). / Published once a year (in April).
Ilmub alates 2005. aastast. / Published since 2005.

DOI: 10.5128/ERYa.1736-2563
ISSN: 1736-2563 (trükiväljaanne)
ISSN: 2228-0677 (veebiväljaanne)

Kaastöid ajakirja järgmisse köitesse ootab toimetus 1. oktoobriks aadressil eryaastaraamat[at]eki.ee /
Submissions are expected by 1 October at eryaastaraamat[at]eki.ee

Ajakirjas ilmunud artiklid vastavad ETISe kategooriale 1.1
(teadusartiklid, mis on kajastatud andmebaasis Scopus). / The journal is pre-reviewed and covered by abstracting & indexing services (incl. Scopus).

 

Vaata siit / See here

Ajakiri avaldab algupäraseid (võrdlevaid) kaastöid eesti, soome ja nende sugukeelte kohta eesti, soome või inglise keeles. / The journal publishes original (contrastive) submissions on the field of Estonian, Finnish as well their cognate languages in Estonian, Finnish, or English.

Ilmumissagedus: üks kord aastas (oktoobris). / Published once a year (in October).
ERÜ ajakirjana ilmub alates 2010. aastast. / Published since 2010 (as an EAAL journal).

DOI: 10.5128/LV.1736-9290
ISSN: 1736-9290 (trükiväljaanne)
ISSN: 2228-3854 (veebiväljaanne)

Kaastöid ajakirja järgmisse köitesse ootab toimetus 1. märtsiks aadressil hanna-ilona.harmavaara[at]tuni.fi /
Submissions are expected by 1 March at hanna-ilona.harmavaara[at]tuni.fi

Ajakirjas ilmunud artiklid vastavad ETISe kategooriale 1.1
(teadusartiklid, mis on kajastatud andmebaasis Scopus). / The journals are pre-reviewed and covered by abstracting & indexing services (incl. Scopus).

Vaata siit / See here

ERÜ ajakirjad järgivad vaba juurdepääsu (ingl open access) printsiipi.
Võrguväljaandena avaldatakse ajakiri trükiväljaande avaldamisele järgneva kuu 1. kuupäeval.


Ajakirju müüb raamatupood Ateena (Roosikrantsi 6, Tallinn).
Osta saab ka ühingu kaudu (ery[at]eki.ee).