ERÜ ajakirjad

Eesti Rakenduslingvistika Ühingu aastaraamat
= Estonian Papers in Applied Linguistics

 

Lähivõrdlusi. Lähivertailuja
= Close Comparisons

 

Ajakiri avaldab algupäraseid kaastöid kõigilt rakenduslingvistika aladelt eesti, inglise, saksa või vene keeles.
Ilmumissagedus: üks kord aastas (aprillis).
Ilmub alates 2005. aastast.

DOI: 10.5128/ERYa.1736-2563
ISSN: 1736-2563 (trükiväljaanne)
ISSN: 2228-0677 (veebiväljaanne)

Kaastöid ajakirja järgmisse köitesse ootab toimetus
käesoleva aasta 1. novembriks aadressil ery[at]eki.ee

Ajakirjas ilmunud artiklid vastavad ETISe kategooriale 1.1
(teadusartiklid, mis on kajastatud andmebaasis Scopus).

Vaata siit

Ajakiri avaldab algupäraseid (võrdlevaid) kaastöid eesti, soome ja nende sugukeelte kohta eesti, soome või inglise keeles.
Ilmumissagedus: üks kord aastas (oktoobris).
ERÜ ajakirjana ilmub alates 2010. aastast.

DOI: 10.5128/LV.1736-9290
ISSN: 1736-9290 (trükiväljaanne)
ISSN: 2228-3854 (veebiväljaanne)

Kaastöid ajakirja järgmisse köitesse ootab toimetus
käesoleva aasta 1. märtsiks aadressil annekatrin.kaivapalu[at]tlu.ee

Ajakirjas ilmunud artiklid vastavad ETISe kategooriale 1.1
(teadusartiklid, mis on kajastatud andmebaasis Scopus).

Vaata siit

ERÜ ajakirjad järgivad vaba juurdepääsu (ingl open access) printsiipi.
Võrguväljaandena avaldatakse ajakiri trükiväljaande avaldamisele järgneva kuu 1. kuupäeval.


Ajakirju müüb raamatupood Ateena (Roosikrantsi 6, Tallinn).
Osta saab ka ühingu kaudu (ery[at]eki.ee).