Liikmed

Juhatus (valitud 2019. a üldkoosolekul kolmeks aastaks: 2019–2022)

Jelena Kallas (Eesti Keele Instituut, Tallinn) jelena.kallas[at]eki.ee
Kristina Koppel (Eesti Keele Instituut) kristina.koppel[at]eki.ee
Margit Langemets – esimees (Eesti Keele Instituut, Tallinn) margit[at]eki.ee
Maria-Maren Linkgreim (Keel ja Kirjandus, Tallinn) maren[at]eki.ee
Kadri Vider (Eesti Keeleressursside Keskus, Tartu) kadri.vider[at]ut.ee

 

Liikmed  (seisuga 24. aprill 2019: 95 liiget, sh 1 juriidiline isik)

 • Adamson, Inna (2010)
 • Aigro, Mari (2017)
 • Alas, Ene (2013)
 • Alp, Pilvi
 • Annik, Sirje (2008)
 • Annuk, Maret (2009)
 • Argus, Reili
 • Arold, Anne
 • Bender, Reet (2013)
 • Bernhardt, Kristiina (2014)
 • Forssten, Rita Anita (2018)
 • Gaitšenja, Olga (2017)
 • Hausenberg, Anu-Reet
 • Hein-Loik, Kadri (2007)
 • Hendrikson, Reet (2019)
 • Jung, Merle (2018)
 • Kahusk, Neeme
 • Kaivapalu, Annekatrin (2005)
 • Kallas, Jelena
 • Kerge, Krista
 • Kilgi, Annika
 • Kitsnik, Mare (2012)
 • Koppel, Kristina (2015)
 • Kraut, Einar
 • Kupp-Sazonov, Sirje (2011)
 • Kuusk, Külli
 • Külmoja, Irina
 • Künstler, Aili
 • Kütt, Andra (2018)
 • Küün, Elvira (2005)
 • Langemets, Margit
 • Leontjev, Dmitri (2016)
 • Lepajõe, Kersti (2010)
 • Lepasaar, Jane
 • Liin, Krista (2012)
 • Liiv, Suliko
 • Linkgreim, Maria-Maren (varem Sepper)
 • Lohk, Ahti (2019)
 • Loogus, Terje (2013)
 • Maisla, Diana (2007)
 • Maran, Margit (2010)
 • Metslang, Helena (2008)
 • Metslang, Helle
 • Mihkla, Meelis (2007)
 • Muischnek, Kadri (2009)
 • Mäearu, Sirje
 • Nemvalts, Peep
 • Odinets, Eduard (2013)
 • Orav, Heili
 • Ots, Kristina (2016)
 • Pajupuu, Hille
 • Pajusalu, Renate
 • Palikova, Oksana (2017)
 • Paulsen, Geda (2018)
 • Petti, Ulla Meeri (2018)
 • Pihlapuu, Marge
 • Pool, Raili
 • Praakli, Kristiina (2008)
 • Puolakainen, Tiina (2012)
 • Põlda, Halliki (2014)
 • Päll, Peeter
 • Pärkson, Siiri (2009)
 • Raadik, Lydia (2019)
 • Reinsalu, Riina (2016)
 • Ristikivi, Merike
 • Saar, Heidi (2011)
 • Sahkai, Heete (2009)
 • Salasoo, Tiiu-Ann (2007)
 • Siiner, Maarja (2014)
 • Skopinskaja, Liljana (2005)
 • Sutrop, Urmas
 • Sõrmus, Elle (2004)
 • Štšadneva, Valentina (2006)
 • Zabrodskaja, Anastassia (2005)
 • Tamuri, Kairi (2008)
 • Tavast, Arvi (2007)
 • Tenjes, Silvi
 • Tiits, Mai (2005)
 • Tilde Eesti OÜ (2014)
 • Tinits, Peeter (2016)
 • Tuulik, Maria (2013)
 • Türk, Ülle (2009)
 • Uleksin, Helena (2013)
 • Uusen, Anne (2009)
 • Uusküla, Mari (2008)
 • Vaatmann, Veiko (2019)
 • Vainik, Ene (2006)
 • Vanem, Lilian (2005)
 • Vare, Silvi
 • Veldi, Enn
 • Verschik, Anna (2010)
 • Vider, Kadri
 • Viks, Ülle
 • Võhandu, Leo
 • Õim, Haldur (2005)
 • Õispuu, Jaan

Toetajaliikmed:

Ehala, Martin (toetajaliige alates 2010)
Gerassimenko, Olga (toetajaliige alates 2010)
Valge, Jüri (toetajaliige alates 2004)