2002-2010 konverentsid / conferences

JRM 2016: 8th Junior Researchers Meeting in Applied Linguistics
RE:THINKING APPLIED LINGUISTICS: MOBILITY, DIVERSITY AND COMMUNICATION
Meeting Point: Tallinn, Estonia
Date: 19-21 May 2016
See the homepage of JRM 2016

See abstracts and programme  here


ERÜ kevadkonverents 2016: 15. rakenduslingvistika konverents
18. mai 2016, Tallinn
RIIGIKEEL JA KEELEPOLIITIKA
Kutsutud esinejad:
 • Piret Kärtner (HTM) - Kavandatavast Eesti keelestrateegiast
 • Ilmar Tomusk (Keeleinspektsioon) - Riigikeele mõistest
 • Helin Puksand (TLÜ) - Emakeeleõpetusest uut arengukava silmas pidades
 • Martin Ehala, Kadri Koreinik (TÜ) - Suhtluskeele valik Eesti keelekeskkondades

See abstracts and programme  here


ERÜ kevadkonverents 2015: 14. rakenduslingvistika konverents / EAAL 14th Annual Conference
23.-24. aprill 2015 / April 23-24, 2015, Tallinn
SÕNA JA GRAMMATIKA / LEXIS AND GRAMMAR
Kutsutud esinejad / Plenary speakers:
 • Simon Krek (Jožef Stefan Institute, Artificial Intelligence Laboratory, Slovenia) - Language resources, standardization and modern trends in NLP
 • Iztok Kosem (Trojina, Institute for Applied Slovene Studies) - From corpora to learning tools and beyond: applied linguistics projects in Slovenia
 • Tiit Hennoste (Tartu Ülikool) - Mittelause mitteliikmed
 • Annika Viht (Tallinna Ülikool) - Rakenduse uurimisest ja uurimuse rakendamisest eesti grammatika kirjeldamise ajaloos

ERÜ kevadkonverents 2014: 13. rakenduslingvistika konverents / EAAL 13rd Annual Conference
24.-25. aprill 2014 / April 24-25, 2014, Tallinn
KEEL JA HARIDUS MOBIILSES MAAILMAS / LANGUAGE AND EDUCATION IN THE MOBILE WORLD
Kutsutud esinejad / Plenary speakers:
 • Gert Rijlaarsdam (University of Amsterdam) - Teaching writing in L1 secondary education: learning to write, and writing to learn
 • Jan Hulstjin (University of Amsterdam) - The basic language cognition and higher language cognition (BLC-HLC) theory of language proficiency in native and non-native speakers
 • Marilyn Martin-Jones (University of Birmingham) - Ethnography of literacy as a lens on language policy and practice in multilingual settings

ERÜ kevadkonverents 2013: 12. rakenduslingvistika konverents / EAAL 12th Annual Conference
18.-19. aprill 2013 / April 18-19, 2013, Tallinn
SÕNAD, SÕNAD, SÕNAD: SÜSTEEMIS, KASUTUSES, RAKENDUSES / WORDS, WORDS, WORDS
Kutsutud esinejad / Plenary speakers:
 • Reet Bender (Tartu Ülikool) - Baltisaksa keel – mis see oli, ja mis sellest veel alles on jäänud?
 • Reet Kasik (Tartu Ülikool) - Sõnamoodustus leksika ja süntaksi vahel
 • Arvo Krikmann (Kirjandusmuuseum) - moosemolk, eevestelk: kvaasisõnadest ja -reduplikatiividest mõistatustes
 • Ann Veismann (Tartu Ülikool) - Grammatiliste sõnade polüseemia ja sõnaliik

ERÜ kevadkonverents 2012: 11. rakenduslingvistika konverents / EAAL 11th Annual Conference
18.-19. aprill 2012 / April 18-19, 2012, Tallinn
SÕNAD, SÕNAD, SÕNAD: SÜSTEEMIS, KASUTUSES, RAKENDUSES / WORDS, WORDS, WORDS
Kutsutud esinejad / Plenary speakers:
 • xxx (Tartu Ülikool) - Baltisaksa keel – mis see oli, ja mis sellest veel alles on jäänud?
 • xxx (Tartu Ülikool) - Sõnamoodustus leksika ja süntaksi vahel
 • xxx (Kirjandusmuuseum) - moosemolk, eevestelk: kvaasisõnadest ja -reduplikatiividest mõistatustes
 • xxx (Tartu Ülikool) - Grammatiliste sõnade polüseemia ja sõnaliik

ERÜ kevadkonverents 2011: 10. rakenduslingvistika konverents / EAAL 10th Annual Conference
28.-29. aprill 2011 / April 28-29, 2011, Tallinn
Kutsutud esinejad / Plenary speakers:
 • Riho Grünthal (Helsingi Ülikool) - Keelekeskkonna hõrenevad võrgustikud: keeleidentiteedi lagunemine ja ülesehitamine vepsa keele näitel
 • Martin Ehala (Tartu Ülikool) - Vene keel Baltikumis