AILA-Europe

AILA-Europe

Euroopa rakenduslingvistika võrgustik AILA-Europe loodi prof Karlfried Knapp'i algatusel 2006. aasta septembris Bolzanos, Itaalias.

AILA-Europe võrgustikuga on ühinenud paljud Euroopa maad, teiste hulgas ka Eesti.

AILA-Europe koosolekud toimuvad igal aastal, tavaliselt koos rahvusvahelise noorte rakenduslingvistide konverentsiga (Junior Researchers Meeting in Applied Linguistics, JRM).

2016. aastal kogunes AILA-Europe Tallinnas, konverentsil JRM 2016.

AILA-Europe annab välja ajakirja European Journal of Applied Linguistics (De Gruyter Mouton).

Kaastöid oodatakse ka Eestist!

AILA

Rahvusvaheline rakenduslingvistika ühing AILA loodi 1964. aastal Nancy's, Prantsusmaal.

Alates 1984. a annab AILA välja akadeemilist ajakirja AILA Review (John Benjamins Publishing Company). Ajakirja levitatakse kõigile AILA-ga ühinenud liikmetele, sh ERÜ-le, kes ühines AILA-ga 2004. a oktoobris.

Alates 1989. a on numbrid temaatilised.

Kaastöid oodatakse ka Eestist!

facebook.com/AILAEurope