Liitun uudiskirjaga

Viimased uudised

II rahvusvaheline mitmeteaduslik konverents “Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses”, Tallinna Ülikool, 8.–9.10.2020

Arutlegem praeguste suundumuste ja mitmesuguste lahenduste üle, kuidas kindlustada tasakaal rahvusliku ja rahvusvahelise teadussuhtluse ning kõrghariduse keelte vahel ning vahetagem mõtteid üleilmastuva maailma rahvuskeelte seisundist teaduskeelena. Oodatud on eri teadusharude keelekasutuse mitmesugused käsitlused, nt tekstiloome, lauseehituse,  üld- ja oskussõnavara uurimused ning kogemused, sh emakeele kui rahvus- või riigikeele ja võõrkeelte vastastikmõju keelesisene teadus- ja üldkeele […]

Avalik pöördumine Eesti teaduse asjus

Lugupeetud asutuste ja organisatsioonide esindajad! Olete toetanud pöördumist oma asutuse/organisatsiooniga. Praeguseks on avatud ka avalik hääletus aadressil https://rahvaalgatus.ee/initiatives/f1700dae-8a5c-47de-8de8-929f744eff68, kus üksikisikud saavad ka anda pöördumisele oma hääle. Riigikokku pöördumine küll juba jõudis, aga oli siiski palju inimesi, kes kuidagi veel oma toetust tahtsid näidata. Rahvaalgatuse lehel küll allkirjastajate nimed nähtavaks ei jää, aga igal ühel on […]

Stipendiumid soome-ugri keelte uurijatele ja soome kirjanduse tõlkijatele

Alfred Kordelini Sihtasutuse Eesti Fond toetab Eestis tehtavat eesti ja teiste soome-ugri keelte alast  uurimistööd ning soome kirjanduse tõlkimist eesti keelde. Stipendiumiga toetatakse peamiselt väitekirjade lõpetamist ning kaetakse seminari- ja konverentsikulusid.  Fond ei toeta bakalaureuse- ega magistriõpinguid.  Stipendiumide taotlusvooru Eestis korraldab Soome Instituut. Kokku eraldab fond 2020. aastal eraisikutele stipendiumidena 10 000 eurot.  Stipendiumi suurus on […]

Vaata kõiki uudiseid

Eestikeelse terminoloogia programm

EKI keeleürituste kalender