Soome rakenduslingvistika sügiskonverents

Soome rakenduslingvistika sügiskonverents (AFinLAn syyssymposium 2016) toimub Tamperes 11.–12.11.2016. Sümpoosioni teema on ”Kielitietoisuus eriarvoistuvassa yhteiskunnassa”. Loe lähemalt siit

ERÜ aastaraamat 12: kaastööd 1. okt

Kaastööde esitamise tähtaeg on 1. oktoober 2016. Käsikiri saata ERÜ e-posti aadressile ery@eki.ee. Kõik kaastööd pimeretsenseeritakse, lõplikud otsused tehakse autoritele teatavaks  novembri lõpuks. Aastaraamat ilmub aprillis 2017. Ajakirjas ilmunud artiklid vastavad ETISe klassifikatsioonis kategooriale 1.1 (teadusartiklid, mis on kajastatud andmebaasis Scopus).

European Journal of Applied Linguistics

22.10.2012 // EUROPEAN JOURNAL OF APPLIED LINGUISTICS Edited by Karlfried Knapp Applied linguistics is generally understood as dealing with real world problems in which language and communication are an issue. However, only few of such problems are universal and can be addressed irrespective of the socio-historical context of their occurrence. Many of them are related […]

Trükis on ilmunud ajakirja Lähivõrdlusi

Trükis on ilmunud ajakirja Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 25. köide, mis sisaldab kolme juubelikirjutist Hannu Remeselt, Mati Ereltilt ja Valve-Liivi Kingisepalt ning viite sisuartiklit. LV 25 on elektrooniliselt avaldatud ERÜ ajakirjade kodulehel: www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad

ERÜ aastaraamat pool aastat klassifikaatoriga 1.2

13.01.2014 // Head ERÜ aastaraamatu autorid! 2013. aasta viimasel päeval sai juhuslikult teatavaks, et Thomson Reuters on ERÜ aastaraamatu oma indeksitest välja arvanud. ERÜ arupärimisele andis Thomson Reuters üldsõnalise vastuse, mis on lisatud ka käesolevale kirjale. Thomson Reutersil ei ole otseseid etteheiteid ERÜ kirjastamiskvaliteedile, põhjuseks on pigem madal tsiteeritavus (eelkõige Thomson Reutersi poolt indekseeritavates ajakirjades). Sel […]

ERÜ aastaraamatu ETISe klassifikaator on 1.1

13.02.2015 // ERÜ aastaraamat on refereeritud Scopus andmebaasis, mistõttu saab alates01.07.2014 sisestatud ERÜ aastaraamatu kirjed klassifitseerida 1.1. alla (refereeritud andmebaasis Scopus). Vt lähemalt siit Allikas: Eesti Teadusinfosüsteemi administraator