ERÜ aastaraamat pool aastat klassifikaatoriga 1.2

13.01.2014 // Head ERÜ aastaraamatu autorid!

2013. aasta viimasel päeval sai juhuslikult teatavaks, et Thomson Reuters on ERÜ aastaraamatu oma indeksitest välja arvanud. ERÜ arupärimisele andis Thomson Reuters üldsõnalise vastuse, mis on lisatud ka käesolevale kirjale. Thomson Reutersil ei ole otseseid etteheiteid ERÜ kirjastamiskvaliteedile, põhjuseks on pigem madal tsiteeritavus (eelkõige Thomson Reutersi poolt indekseeritavates ajakirjades).
Sel põhjusel ei vasta ERÜ aastaraamat alates 2014. aastal ilmuvast 10. köitest  ETIS-e klassifikaatorile 1.1; kuulumine Euroopa Teadusfondi humanitaarteaduste loendi ERIH kategooriasse NAT annab ERÜ aastaraamatus avaldatud teadusartiklitele klassifikaatori 1.2.Varasemates köidetes (2008–2013) ilmunud artiklid säilitavad klassifikaatori 1.1.

Toimetus palub autoreid, kes soovivad 10. köitesse vastu võetud käsikirja tagasi võtta, ühendust võtta 20. jaanuarini 2014. Vaikivate autorite kaastööd jätkavad tavapärases toimetamisvoorus.

Lugupidamisega

Helle Metslang,
Margit Langemets,
Maria-Maren Sepper

*********

A decision to drop a journal from coverage is not reached lightly; we perform a thorough evaluation and consider the journal’s value in the context of the entire product. Journal evaluation and selection is ongoing at Thomson Reuters with journals added to and deleted from the database as frequently as every two weeks.  Existing journal coverage in Thomson Reuters’ products is constantly under review. Journals now covered are monitored to ensure that they are maintaining high standards and a clear relevance to the products in which they are covered.

It is difficult to specifically enumerate the reasons for deselecting a journal because no one factor is considered in isolation, but by combining and interrelating the data, we are able to determine the journal’s overall strengths and weaknesses.

Usually, journals are dropped for poor performance (publishing late, poorly cited by other journals, etc.). We prefer a journal that meets all of our selection criteria. In this case, Eesti Rakenduslingvistika Uhingu Aastaraamat has very low citation activity and ranks low in the related category.

As a policy, we do not inform editors personally of the decision.  We announce journal coverage changes both in print and online on a regular basis.

Thank you for your understanding.

Best regards
Anne-Marie Hinds
Editor
Thomson Reuters