Trükis on ilmunud ajakirja Lähivõrdlusi

Trükis on ilmunud ajakirja Lähivõrdlusi. Lähivertailuja 25. köide, mis sisaldab kolme juubelikirjutist Hannu Remeselt, Mati Ereltilt ja Valve-Liivi Kingisepalt ning viite sisuartiklit.
LV 25 on elektrooniliselt avaldatud ERÜ ajakirjade kodulehel: www.rakenduslingvistika.ee/ajakirjad