Rahvusvaheline teaduskeelte konverents Tallinna Ülikoolis 7.-8.10.2021

Kutsume kõiki teadlasi ja õppejõude, tõlkijaid ja toimetajaid ning teisi huvilisi erialast ja emakeelest olenemata
II RAHVUSVAHELISELE MITMETEADUSLIKULE KONVERENTSILE „RAHVUSKEELED TEADUSES JA KÕRGHARIDUSES“,
vt NatAcLang2021 – Eesti keeles

Registreeruda saab 20. septembrini.

Konverentsi eesti ja inglise töökeelt vahendavad sünkroontõlgid.
Ettekandeid ja vaatmikke tuleb Jaapanist Ameerikani ja Põhjalast Araabiani. Kava vt  NatAcLang_2021_kava_program_23-08-2021.pdf

Rahvuskeelne haridus- ja kultuuriruum saab avatud maailmas areneda nii, et omakeelset kõrgharidust pakutakse iga eriala kõigil õppeastmeil.

Selleks on vaja emakeelset õppekirjandust, oskussõnastikke ning teadustulemuste üllitisi: artikleid ja monograafiaid. Euroopa Liidu pürgimus on säilitada ja arendada keelelist ja kultuurilist mitmekesisust. Parim viis seda ning ühiskonna haritust saavutada on riigi- või rahvuskeelne kõrgharidus, mis tagab haritlaskonna täppis-emakeelsuse ning keelterikkuse.

Eestis olgu iga päev teadmistepäev ja iga aasta eesti keele aasta.

Parimate koostöösoovidega

PEEP NEMVALTS, filos-dr

Tallinna Ülikool, Humanitaarteaduste instituut
TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja, vanemteadur
Peep.Nemvalts@tlu.ee