SELLE MAA KEEL TEADUSES – vestlusring 14. juunil kl 16.30 Tallinna Ülikoolis

Nagu maailm on elukõlblik tänu looduse liigirikkusele, võidab  inimkond keelterikkusest, mitmekesistades ka teadusliku mõtlemise malle ning luues kõigekülgset teadmust. Mõtlemisvahendina täpselt ja otstarbekalt toimiv keel paneb tõhusalt toimima iga tegevusala. Vaja on küll vallata võõrkeeli, ometi unustamata eesti keelt, mis on iga eestlase enesetaju alus ja rahvusetaju tuum. Täppis-eestikeelsus kõrghariduses ja teaduses tagab eesti rahva, keele ja kultuuri kestmise läbi aegade, edendades ja avardades ühtlasi üleilmset teadusmõtet ning tuues kasu Eesti ühiskonnale nii teadmusloome kui ka kõigi haridusastmete kaudu. Keel ja mõtlemine on tihedalt seotud.

Professor Birute Klaas-Lang, ajaloo ja murrete professor Karl Pajusalu, Eesti Teaduste Akadeemia liige ja Tallinna Tehnikaülikooli metallide tehnoloogia professor Jakob Kübarsepp ning Tallinna Ülikooli teaduskeelekeskuse juhataja dr Peep Nemvalts kõnelevad sellest, kas rahvusvahelisus tähendab inglise ükskeelsust või mitmekeelsust. Vestlust juhib Tallinna Ülikooli arendusprorektor Katrin Saks.

Ühtlasi esitletakse TLÜ Kirjastuses ilmunud artiklikogumikku „Eesti teaduskeel keelterikkas teadusmaailmas“, mille autorkond ei piirdu üksnes eestlastega.

Kõik huvilised on oodatud!

Vestlusring toimub Tallinna Ülikoolis Tallinna saalis