Tekstipäev „Keel tekstidena: 20 aastat tekstiuurimist iseseisvas Eestis“

Tekstiuurijate tänavune konverents on emakeelse ülikooli aastapäeva puhul pühendatud tekstiuurimisele iseseisvas Eestis. Konverentsil juhitakse tähelepanu tekstide tähtsusele eri suhtlusvaldkondades, näiteks ameti-, meedia- ja teaduskeel. Päeva esimese poole sisustavad Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli tekstiuurijate ettekanded, teises pooles on võimalik osaleda temaatilistes töötubades.

Tekstiuurijate aastalõpukonverents on reedel, 29. novembril kell 11–18 Tartus. Oodatud on keeleteaduse ja haridusteaduste õppejõud ja üliõpilased, humanitaarainete õpetajad ning muud keelehuvilised üle Eesti.

10.30–11.00        Registreerumine (TÜ peahoone 139)

11.00–11.05        Avasõnad

11.05–11.30        Reet Kasik (TÜ) „Tekstiuurimise 20 aastat“

11.30–12.00        Katrin Aava (TLÜ) „Ülikool – koht tähenduslikuks õppimiseks“

12.00–12.30        Raili Marling (TÜ) „Neoliberaalne feminism ja edukate naiste kujutamine Eesti meedias“

12.30–13.30        Lõuna

13.30–13.50        Kairi Janson (TÜ, EKI) „Vaata ja imesta: lünkpealkirjad veebiuudises“

13.50–14.10        Maarja Rutnik (TLÜ) „Õpetaja ajapildis: korpuspõhine uurimus õpetaja kujutamisest aastatel 1890‒1990“

14.10–14.30        Helen Külaots (TLÜ) „Mobiiltelefoni autoroolis kasutamise diskursused 25–34aastaste autojuhtide seas“

14.30–14.50     Kristjan Suluste (TLÜ) „Videomängudest saadava ingliskeelse sisendi mõju eesti keele kasutusele ja arengule. Mängude lokaliseerimise vajalikkuse ja võimalikkuse hindamine“

14.50–15.15        Paus

15.15–16.15        Töötoad (Jakobi 2 ruumid 427, 428 ja 422)

Tekstianalüüs meediateksti näitel: Kersti Lepajõe (TÜ)

Žanrianalüüs teadusteksti näitel: Merily Šmidt (TÜ)

Diskursuseanalüüs haridusteksti näitel: Halliki Põlda (TLÜ)

16.30–18.00        Suupistelaud (Jakobi 2 ruum 423)

 

Tekstipäeva ettekanded on peahoone auditooriumis 139, töötoad ja konverentsijärgne koosviibimine Jakobi 2 õppehoone ruumides.

Oma osavõtust palume teada anda esmaspäevaks, 25. novembriks registreerumisvormi kaudu.

Töötubadesse saab registreeruda kohapeal. Kohtade arv on piiratud, seega on varastel saabujatel suurem valikuvõimalus.

 

Kohtumiseni tekstipäeval!

 

Kontaktandmed

Merily Šmidt

merilysmidt@gmail.com