V eesti teaduskeele konverents Tallinna Ülikoolis 1.–2. detsembril 2017

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist.

Ootame osalema kõrgkoolide ja teadusasutuste iga eriala õppejõude, teadureid, doktorante ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid.

Kutsutud kõneleja: TLÜ humanitaarteaduste instituudi Jaapani uuringute lektor Maret Nukke annab ülevaate jaapani teaduskeelest.

Käsitletavana on oodatud (välistamata muud eesti teaduskeelt puudutavat):

  • teadus- ja üldkeele vastastikmõju
  • teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk,
  • sh kirjutaja või toimetaja seisukohast
  • kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel, selle voorused ja puudused
  • kõikide erialade lõputööde ja doktoriväitekirjade või nende kokkuvõtete eesti keele eritelu, sh juhendaja seisukohast
  • kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh akadeemilise eesti keele õppe olukord
  • teadusteksti tõlkimine eesti keelde ja eesti keelest võõrkeelde

Võimalikke käsitlustasandeid: tekst – lause – üld- ja oskussõnavara.

Ettekande pikkus kuni 20 minutit (+ arutelu).

Teretulnud on ka vaatmikud.

Ettekande või vaatmiku lühitutvustust (teese) palume 25. oktoobriks 2017 mahus kuni 2500 tärki (v.a allikaviited) docx või odt vormingus aadressil teaduskeel2017@tlu.ee.

Pakutu vastuvõtmisest teatame 7. novembriks.

NB! Konverentsiga seoses saab korraldada mistahes valdkonna või eriala eesti teaduskeele probleemistikule keskenduva minisümpoosioni või töötoa. Sellekohane soov (pealkiri, teema lühitutvustus, teemajuhi nimi, eeldatav kestus) palun saata aadressil Peep.Nemvalts@tlu.ee 25. oktoobriks 2017.

Osalemine on tasuta, kuid palume registreeruda hiljemalt 27. novembril 2017 TLÜ konverentsikeskuse registreerimisvormi kaudu.

Korraldab: TLÜ teaduskeelekeskus koostöös riikliku „Eestikeelse terminoloogia programmi 2013–2017“ ja TLÜ konverentsikeskusega

Konverentsi sisutoimkond:  Peep Nemvalts (esimees), Kais Allkivi, Norman Kuusik

Lisateave:  Peep.Nemvalts@tlu.ee, telefon: 6409 337