Avalik pöördumine Eesti teaduse asjus

Lugupeetud asutuste ja organisatsioonide esindajad!

Olete toetanud pöördumist oma asutuse/organisatsiooniga.

Praeguseks on avatud ka avalik hääletus aadressil https://rahvaalgatus.ee/initiatives/f1700dae-8a5c-47de-8de8-929f744eff68, kus üksikisikud saavad ka anda pöördumisele oma hääle.

Riigikokku pöördumine küll juba jõudis, aga oli siiski palju inimesi, kes kuidagi veel oma toetust tahtsid näidata.

Rahvaalgatuse lehel küll allkirjastajate nimed nähtavaks ei jää, aga igal ühel on võimalus soovi korral lisada kommentaar, miks ta seda pöördumist toetab ja selles väljendatut oluliseks peab.

Palun edastage oma asutuste/organisatsioonide liikmetele, muidu ei teagi, palju meid kokku on.

Lugupidamisega

algatusrühma nimel

Mari Sarv