II rahvusvaheline mitmeteaduslik konverents “Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses”, Tallinna Ülikool, 8.–9.10.2020

Arutlegem praeguste suundumuste ja mitmesuguste lahenduste üle, kuidas kindlustada tasakaal rahvusliku ja rahvusvahelise teadussuhtluse ning kõrghariduse keelte vahel ning vahetagem mõtteid üleilmastuva maailma rahvuskeelte seisundist teaduskeelena.

Oodatud on eri teadusharude keelekasutuse mitmesugused käsitlused, nt tekstiloome, lauseehituse,  üld- ja oskussõnavara uurimused ning kogemused, sh

 • emakeele kui rahvus- või riigikeele ja võõrkeelte vastastikmõju
 • keelesisene teadus- ja üldkeele vastastikmõju
 • teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk, sh kirjutaja või toimetaja seisukohast
 • kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel (v.a inglise), selle voorused ja puudused
 • mistahes eriala emakeelsete lõputööde ja doktoriväitekirjade või võõrkeelsete tööde emakeelsete kokkuvõtete eritelu, sh juhendaja seisukohast
 • kuidas luua ladusat ja täpset rahvuskeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh teaduskeeleõppe olukord
 • rahvuskeelte (v.a inglise) teadusterminivara arendamine ja levitamine
 • teadusteksti tõlkimine ja toimetamine
 • kõrgharidus- ja teaduskeelepoliitika ning selle rakendusviisid.

  Konverentsi töökeeled on eesti ja inglise keel, konverentsil on  sünkroontõlge.

  Esinemissoovide tähtaeg on 31. juuli.

  https://nataclang2020.com/ee.html