Rakenduslingvistika

ERU_02

Eesti Rakenduslingvistika Ühing

ERÜ liikmeks võivad astuda kõik asjast huvitatud isikud ja asutused.  Sisseastumismaks on eraisikutele 6.40 eurot (100 kr), juriidilistele isikutele 64 eurot (1000 kr). Liikmemaks on 6.40 eurot (100 kr), üliõpilastele ja pensionäridele 3.20 eurot (50 kr).
Soovin liituda

Viimased uudised

SELLE MAA KEEL TEADUSES – vestlusring 14. juunil kl 16.30 Tallinna Ülikoolis

Nagu maailm on elukõlblik tänu looduse liigirikkusele, võidab  inimkond keelterikkusest, mitmekesistades ka teadusliku mõtlemise malle ning luues kõigekülgset teadmust. Mõtlemisvahendina täpselt ja otstarbekalt toimiv keel paneb tõhusalt toimima iga tegevusala. Vaja on küll vallata võõrkeeli, ometi unustamata eesti keelt, mis on iga eestlase enesetaju alus ja rahvusetaju tuum.

Eesti teaduskeel keelterikkas teadusmaailmas

Peep Nemvalts (koostaja, toimetaja). Eesti teaduskeel keelterikkas teadusmaailmas. – Acta Universitatis Tallinnensis. TLÜ teaduskeele-keskuse köide 2. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus 2020, 270 lk. ISBN 978-9985-58-888-8

Vaata kõiki

EKI keeleürituste kalender

Eestikeelse terminoloogia programm