Rakenduslingvistika

ERU_02

Eesti Rakenduslingvistika Ühing

ERÜ liikmeks võivad astuda kõik asjast huvitatud isikud ja asutused.  Sisseastumismaks on eraisikutele 6.40 eurot (100 kr), juriidilistele isikutele 64 eurot (1000 kr). Liikmemaks on 6.40 eurot (100 kr), üliõpilastele ja pensionäridele 3.20 eurot (50 kr).
Soovin liituda

Viimased uudised

Rahvusvaheline teaduskeelte konverents Tallinna Ülikoolis 7.-8.10.2021

Kutsume kõiki teadlasi ja õppejõude, tõlkijaid ja toimetajaid ning teisi huvilisi erialast ja emakeelest olenemata II RAHVUSVAHELISELE MITMETEADUSLIKULE KONVERENTSILE „RAHVUSKEELED TEADUSES JA KÕRGHARIDUSES“, vt NatAcLang2021 – Eesti keeles Registreeruda saab 20. septembrini. Konverentsi eesti ja inglise töökeelt vahendavad sünkroontõlgid. Ettekandeid ja vaatmikke tuleb Jaapanist Ameerikani ja Põhjalast Araabiani. Kava vt  NatAcLang_2021_kava_program_23-08-2021.pdf Rahvuskeelne haridus- ja kultuuriruum […]

SELLE MAA KEEL TEADUSES – vestlusring 14. juunil kl 16.30 Tallinna Ülikoolis

Nagu maailm on elukõlblik tänu looduse liigirikkusele, võidab  inimkond keelterikkusest, mitmekesistades ka teadusliku mõtlemise malle ning luues kõigekülgset teadmust. Mõtlemisvahendina täpselt ja otstarbekalt toimiv keel paneb tõhusalt toimima iga tegevusala. Vaja on küll vallata võõrkeeli, ometi unustamata eesti keelt, mis on iga eestlase enesetaju alus ja rahvusetaju tuum. Täppis-eestikeelsus kõrghariduses ja teaduses tagab eesti rahva, […]

II rahvusvaheline mitmeteaduslik konverents „Rahvuskeeled teaduses ja kõrghariduses“ Tallinna Ülikoolis 7.–8.10.2021

Rahvuskeelne haridus- ja kultuuriruum saab avatud maailmas areneda nii, et omakeelset kõrgharidust pakutakse iga eriala kõigil õppeastmeil. Selleks on vaja emakeelset õppekirjandust, oskussõnastikke ning teadustulemuste üllitisi: artikleid ja monograafiaid. Euroopa Liidu pürgimus on säilitada ja arendada keelelist ja kultuurilist mitmekesisust. Parim viis seda saavutada on riigi- või rahvuskeelne kõrgharidus, millega tagada haritlaskonna täppis-emakeelsus. TLÜ teaduskeelekeskus […]

Eesti teaduskeel keelterikkas teadusmaailmas

Peep Nemvalts (koostaja, toimetaja). Eesti teaduskeel keelterikkas teadusmaailmas. – Acta Universitatis Tallinnensis. TLÜ teaduskeele-keskuse köide 2. Tallinn: Tallinna Ülikooli Kirjastus 2020, 270 lk. ISBN 978-9985-58-888-8 Kogumikus mõtestavad mitme ülikooli loodus-, reaal-, ühiskonna- ja humanitaarteadlased eesti keele rolli teaduses ja kõrghariduses. Mil moel võivad keele hääbumist põhjustada tähtsusetuna näivad nihked? Kui mitut keelt kasutasid varauusaja teadlased? […]

Vaata kõiki

EKI keeleürituste kalender

Eestikeelse terminoloogia programm