VII eesti teaduskeele konverents „Eestikeelne ja üleilmne teadus“, Eesti Teaduste Akadeemia, 21. november 2019

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eestikeelne  kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase,  avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist. Selle arengukava järgi on otsustatud tegutseda aastani 2020.

Ootame osalema kõrgkoolide ja teadusasutuste iga eriala teadlasi,  õppejõude, doktorante ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid.

Kutsutud kõnelejad:
akadeemik, TÜ professor Peeter Saari heidab reaalteadlase pilgu eesti teaduskeele olukorrale;
õiguskantsler, professor Ülle Madise näitab, et ilus eesti keel võib olla ka õigusteaduse, õigusaktide ja halduskeel.

Käsitletavana on oodatud (välistamata muud eesti teaduskeelt puudutavat) teadus- ja üldkeele vastastikmõju, teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk, sh kirjutaja või toimetaja seisukohast, kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel, selle voorused ja puudused, kõikide erialade lõputööde ja  doktoriväitekirjade või nende kokkuvõtete eesti keele eritelu, sh juhendaja seisukohast, kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh eesti teaduskeele õppe olukord teadusteksti tõlkimine eesti keelde ja eesti keelest võõrkeelde.

Võimalikke käsitlustasandeid: tekst – lause – üld- ja oskussõnavara.

Ettekande pikkus kuni 20 minutit (+ küsimused ja arutelu). Oodatud on ka vaatmikud suuruses A0 või A1. Ettekande või vaatmiku esialgset pealkirja palume 1. oktoobriks ning lühitutvustust 21. oktoobriks 2019 mahus kuni 2500 tärki (v.a allikaviited) aadressil teaduskeel2019@tlu.ee docx, doc või odt vormingus. Pakutu vastuvõtmisest teatame 1. novembriks.

NB! Konverentsiga seoses saab korraldada mistahes valdkonna või eriala eesti teaduskeele probleemistikule keskenduva minisümpoosioni või töötoa 22. novembril 2019 Tallinna Ülikoolis. Sellekohase soovi (pealkiri, lühitutvustus, teemajuhi nimi, eeldatav kestus) palume saata 25. septembriks 2019 aadressil teaduskeel2019@tlu.ee.

Osalemine on tasuta. Palume registreeruda hiljemalt 15. novembril 2019 TLÜ konverentsikeskuse registreerimisvormi kaudu, mis avatakse septembris.

Konverentsi sisutoimkond:
doktorant Andra Kütt
dr Peep Nemvalts, esimees
akadeemik prof Karl Pajusalu

Lisateave:
Peep Nemvalts, dr. phil.
TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja
Peep.Nemvalts@tlu.ee

Korraldajad: Tallinna Ülikool, Eesti Teaduste Akadeemia, Emakeele Selts
Täname Haridus- ja Teadusministeeriumi: „Eesti terminitöö toetamine“.