Tekstipäev Tallinna Ülikoolis, 30.11.2018

30. novembril algusega kell 11 toimub Tallinna Ülikoolis (auditooriumis S240) traditsiooniline tekstiuurijate konverents – tekstipäev.

Ettekanded on Tallinna ja Tartu ülikooli tekstiuurijatest teadlastelt ja üliõpilastelt.

Palume kõiki huvitatuid kuulama!

 10.45 Kogunemine ja tervituskohv
11.10–11.15 Krista Kerge (TLÜ)
avasõnad
11.15–11.45 Reet Kasik (TÜ)
Sõnamoodustus ja stiil
11.45–12.15 Kersti Lepajõe ja Satu Grünthal (TÜ)
Lugemine loeb. Eesti ja Soome gümnaasiumi õppekavade võrdlus
12.15–12.45 Helin Puksand (TÜ)
Kas lugeda paberilt või ekraanilt?
12.45–13.15 Liina Tamm (SKA)
Akadeemilise kirjaoskusega seotud õpetamisarusaamad

13.15–14.00 Lõuna

14.00–14.30 Krista Kerge (TLÜ) Õpilasesseede sidenduse kvalitatiivne pilt 5.–11. klassis
14.30–15.00 Maigi Vija (TÜ)
Abiturientide teemavalikud eesti keele riigieksamil aastatel 2012–2017
15.00–15.30 Riina Reinsalu (TÜ)
Selgekeelne haldustekst: žanrianalüüsi rakendamise võimalusi
15.30–16.00 Katrin Aava (TLÜ)
Õpetajate koostöökultuuri diskursiivseid peegeldusi Eesti üldhariduskoolide näitel

16.00–17.00 Lõpetuskohv

Lisainfo: Halliki Põlda (halliki.polda@tlu.ee)

Krista Kerge (krista.kerge@tlu.ee)