VI eesti teaduskeele konverents Tallinna Ülikoolis 7.–8. detsembril 2018

Eesti keele arengukava (2011–2017) eesmärke on tagada eetikeelne kõrgharidus ja kõrgkoolilõpetajate eesti keele oskuse kõrge tase, avaldada tähtsamad teadustulemused ka eesti keeles, säilitades ja arendades eesti teaduskeelt, vältides mis tahes teadusala täielikku võõrkeelestumist. Selle arengukava järgi on otsustatud tegutseda aastani 2020.

Mitmeteaduslikule konverentsile ootame osalema kõrgkoolide ja teadus-asutuste iga eriala õppejõude, teadureid, üliõpilasi ning teadustekstide eestindajaid ja toimetajaid.

Põhiettekande „Eesti keel kõrghariduses – lähiminevik, hetkeseis ja tuleviku terendused“ peab TÜ professor Birute Klaas-Lang.

Üldteemadena on oodatud (välistamata muud eesti teaduskeelt puudutavat):

  • teadus- ja üldkeele vastastikmõju
  • teadusartiklite ja monograafiate keelepruuk, sh kirjutaja või toimetaja seisukohast
  • kõrgkooliõpikute jm õppevahendite keel, selle voorused ja puudused
  • kõikide erialade lõputööde ja doktoriväitekirjade või nende kokkuvõtete eesti keele eritelu, sh juhendaja seisukohast
  • kuidas luua ladusat ja täpset eestikeelset teadus- ja õppeteksti ja kuidas seda looma õpetada, sh akadeemilise eesti keele õppe olukord
  • teadusteksti tõlkimine eesti keelde ja eesti keelest võõrkeelde

Võimalikke käsitlustasandeid: tekst – lause – üld- ja oskussõnavara.
Ettekande pikkus kuni 20 minutit (+ arutelu).

Oodatud on ka vaatmikud suuruses A0 või A1. Ettekande või vaatmiku lühitutvustust palume hiljemalt 25. oktoobriks 2018 mahus kuni 2500 tärki (v.a allikaviited) docx, doc või odt vormingus aadressil teaduskeel2018@tlu.ee. Pakutu vastuvõtmisest teatame 9. novembriks.

NB! Konverentsiga seoses saab korraldada mistahes valdkonna või eriala eesti teaduskeelele keskenduva minisümpoosioni või töötoa. Sellegi lühitutvustuse (pealkiri, eesmärk, teemajuhi nimi, sümpoosionil arutlejad või töötoas eeldatavalt osalejad, töötoa aja- ja tegevuskava ning loodetav tulemus) palume saata aadressil teaduskeel2018@tlu.ee 25. oktoobriks 2018.

Palume registreeruda hiljemalt 1. detsembril 2018 TLÜ konverentsikeskuse registreerimisvormi kaudu ja maksta osalustasu 10 eurot vastavalt registreerumise järel esitatavale arvele. Tasuta osalevad esinejad, palgatööta või õppeülesandega üliõpilased ja palgatööta pensionärid.

Korraldab TLÜ teaduskeelekeskus koostöös TLÜ konverentsikeskusega.

Eesti terminitööd toetab Haridus- ja Teadusministeerium

Konverentsi sisutoimkond
Peep Nemvalts, esimees
Kais Allkivi-Metsoja, doktorant
Halliki Põlda, doktorant

Lisateave
Peep Nemvalts, dr. phil.
TLÜ teaduskeelekeskuse juhataja
Peep.Nemvalts@tlu.ee